I Finland är det naturvetenskapliga kunnandet på toppnivå internationellt sett. De exakta naturvetenskaperna vid Helsingfors universitet är koncentrerade till matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Gumtäkts vetenskapscampus. Undervisningen baserar sig på forskning som utförs av naturvetare som uppskattas runt hela världen.

Fakulteten baserar sig på matematisk-naturveyenskaplig grundforskning, som tillämpas och kompletteras av geografi och geologi. Fakulteten bär ett stort ansvar för utvecklingen av informationssamhället och kunnandet inom naturvetenskaperna, vilka lyfts fram som fokusområden för den nationella vetenskaps- och utbildningspolitiken. Forskningen och undervisningen om den globala klimatförändringen är knappast den minsta utmaningen! Det finns fem ämnesfakulteter: institutionen för fysik, institutionen för geovetenskaper och geografi, kemiska institutionen, institutionen för matematik och statistik och institutionen för datavetenskap.

I samband med fakulteten fungerar även enheter som koncentrerar sig på forskning: Helsinki Institute of Physics (HIP, ett samarbetsinstitut mellan Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Jyväskylän yliopisto samt de tekniska universiteten I Villmanstrand och Tammerfors) och Helsinki Institute for Information Technology (HIIT, Forskningsinstitutet för informationsteknologi I samarbete mellan Helsingfors universitet och Aalto-universitetet).