Vill du bli doktor? Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan du få högklassig fortsatt utbildning och forska under handledning av toppforskare.

Man kan ansöka till doktorandprogrammen fyra gånger i läsåret. Om du funderar på fortsatta studier skall du läsa ansökningsinstruktionerna noggrant, och ta även kontakt med doktorandprogrammet som du är intresserad av.