Stu­de­ran­de som be­vil­jats rätt att av­läg­ga på­bygg­nads­ex­a­men 1.8.2017 eller senare

 1. avlägge de studier inom det egna vetenskapsområdet och överförbara färdigheter som omfattar 40 studiepoäng och som fastställts i studieplan. Doktorandprogram har olika examensfordringar.
 2. avfatta en licentiatavhandling som godkänns av fakulteten.

Stu­de­ran­de som be­vil­jats rätt att av­läg­ga på­bygg­nads­ex­a­men före 1.8.2017

 1. avlägga de studier inom det egna forskningsområdet samt allmänna forskarstudier som omfattar 60 studoepoäng och som fastställts i studieplan; samt
 2. avfatta en licentiatavhandling som godkänns av fakulteten.

Stu­de­ran­de som be­vil­jats rätt att av­läg­ga på­bygg­nads­ex­a­men före 1.8.2008

 1. avlägga de studier i huvud- och biämne som omfattar 60 studiepoäng och som fastställts i studieplanen. Biämnesstudierna bör utgöra minst ämnesstudier och bilda en helhet som stöder huvudämnesstudierna och forskningsarbetet; samt
 2. avfatta en licentiatavhandling som godkänns av fakulteten.

Av särskild orsak kan grundstudier godkännas som biämnesstudier.

Stu­de­ran­de som be­vil­jats rätt att av­läg­ga på­bygg­nads­ex­a­men 1.8.2017 eller senare

 1. avlägga filosofie licentiatexamen inom det naturvetenskapliga utbildningsområdet eller punkt 1 i examensfordringarna för filosofie licentiatexamen; samt
 2. uppgöra och publicera en avhandling som fakulteten efter offentlig granskning godkänner.

Stu­de­ran­de som be­vil­jats rätt att av­läg­ga på­bygg­nads­ex­a­men före 1.8.2017

 1. avlägga filosofie licentiatexamen inom det naturvetenskapliga utbildningsområdet eller punkt 1 i examensfordringarna för filosofie licentiatexamen; samt
 2. uppgöra och publicera en avhandling som fakulteten efter offentlig granskning godkänner.

Stu­de­ran­de som be­vil­jats rätt att av­läg­ga på­bygg­nads­ex­a­men före 1.8.2008

 1. avlägga filosofie licentiatexamen inom det naturvetenskapliga utbildningsområdet eller punkt 1 i examensfordringarna för filosofie licentiatexamen; samt
 2. uppgöra och publicera en avhandling som fakulteten efter offentlig granskning godkänner.

Allmänna kriterier for doktorsavhandlingar vid Helsingfors universitet finns här (på finska).