Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
PB 64 (Gustaf Hällströms gata 2a)
00014 Helsingfors universitet

Universitetes intranet Flamma