Kumpula Business Labs

Lokaliteter och en vetenskaplig arbetsmiljö för företag på Gumtäkts vetenskapscampus.

Den största naturvetenskapliga campusen i Norden erbjuder talrika och mångsidiga urval av forskningsinstrument samt en sakkunnig personal.  Att placera ett företag eller dess FoU-avdelning i universitetets lokaliteter har visat sig vara ett bra sätt att främja samarbetet mellan företaget och universitetet. För start-ups erbjuder Kumpula Business Labs en chans att starta företagsverksamhet med lättare kapitalbörda, särskilt inom branscher som kräver laboratorieutrymmen och -instrument. 
 
Kumpula Business Labs erbjuder företag:
 
  •     LABORATORIE- OCH KONTORSUTRYMMEN till hyra från avdelningen för kemi, dessutom utbildnings- och andra utrymmen som hyrs ut per timme.
  •     Hyra av FORSKNINGSINSTRUMENT och mätningsservice enligt timavgift som avtalas från fall till fall.
  •     VERKSTADSSERVICE enligt timavgift som avgörs från fall till fall.
  •     Användning av CAMPUSBIBLIOTEKET
  •     SAKKUNNIGKONSULTATIONER
  •     FORSKNINGSSAMARBETE via Tekes, EU eller projekt som finansieras direkt
  •     Flexibel REKRYTERING AV ARBETSKRAFT studeranden, magistrar, doktorer.
 
Professor Mikko Ritala, kontaktperson vid Kumpula Business Labs, kan ge mera information om samarbete.