Kontaktuppgifter för avdelningen för kemi

Direktör för forskningsprogrammet:  Professor Ilkka Kilpeläinen

Avdelningen för kemi
A. I. Virtanens plats 1
PL 55
00014 Helsingfors universitet

Direktör för forskningsprogrammet: Professor Lauri Halonen

Avdelningen för kemi
A. I. Virtanens plats 1
PL 55
00014 Helsingfors universitet

Direktör för forskningsprogrammet: Professor Timo Repo

Avdelningen för kemi
A. I. Virtanens plats 1
PL 55
00014 Helsingfors universitet