Kemiska institutionen är Finlands ledande centrum i kemiundervisning och -forskning. Institutionen erbjuder utmärkta möjligheter i både grundstudier och fortsatta studier i kemi. Från institutionen utexamineras experter för industrin, forskning och undervisning. Studierna ger även beredskap att möta utmaningar på fält som tillhör t ex miljövetenskap, teknisk vetenskap, medicinsk vetenskap och biovetenskap.