Kontaktuppgifter för avdelningen för geovetenskaper och geografi

Prefekt Timo Tiira
+358 2941 51619
timo.tiira@helsinki.fi

Pehr Kalms gata 5 (Exactum)
PB 68
00014 Helsingfors universitet

Infotelefon 02 941 51600 (på tjänstetiden)

Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan du studera fysikaliska vetenskaper, geovetenskaper och geografi, kemi, matematik och statistik, samt datavetenskap. Dessutom utbildas vid fakulteten forskande och nyskapande lärare i matematik, fysik, kemi och geografi. 

Läs mer om utbildningsutbudet vid fakulteten här.