Geovetenskaper och Geografi studier

Avdelningen ger högtstående undervisning i geografi, geologi, och geofysik. Avdelningen ansvarar för kandidatprogrammen i geovetenskaper och geografi. Sammanlagt omkring 85 studeranden antas till dessa program varje år. Dessutom ansvarar avdelningen för magisterprogrammen i geografi, geologi och geofysik samt stadsforskning och -planering.

Många av de studerande, som slutfört sin magisterexamen, utför sina fortsättningsstudier som medlem i en av de dynamiska forskningsgrupperna vid avdelningen. Avdelningens doktorander tillhör doktorsprogrammen vid Helsingfors universitet.

Obs! Övergångsperioden av utbildningsreform tar slut 18.12.2020.

Om du har börjat studera före hösten 2017 och avlägger din examen enligt den gamla examensstruktur, läs instruktioner om att slutföra examen i tid.