Fysikstudier

Du kan studera nästan alla obligatoriska grund- och ämnesstudier i fysik på svenska. Dessutom erbjuds några högre kandidatsnivås och lägre magisternivås kurser på svenska, och du kan alltid göra skriftliga arbeten som labbrapporter, kandidatavhandlingen och pro gradun på svenska.

Den svenska undervisningen är en del av kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper.

Det aktuella undervisningsprogrammet finns i Unis elektroniska servicesystem för studeranden, WebOodi.

Obs! Övergångsperioden av utbildningsreform tar slut 18.12.2020.

Om du har börjat studera före hösten 2017 och avlägger din examen enligt den gamla examensstruktur, läs instruktioner om att slutföra examen i tid.