Materialfysik

Inom materialfysik studerar vi hela skalan av material från de minsta nanomaterialen till makroskopiska material som används i fusionsreaktorer och partikelacceleratorer, och levande material i människan.