Ansökningsinfo

Magisteransökan, magisterprogrammet i kultur och kommunikation, filosofie magister (2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2019
Ansökningstid
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
15 (0)

Ansökningsbehörighet

Du kan söka om du uppfyller följande tre villkor:

 1. Du har avlagt eller kommer att avlägga lägre eller högre högskoleexamen (också yrkeshögskola) eller påbyggnadsexamen i Finland eller utomlands senast 31.7.2019.
 2. Du har genomfört eller kommer att genomföra de lämpliga studier som krävs för magisterprogrammetsenast 3.4.2019. Läs mer nedan om vilka studier som lämpar sig för magisterprogrammet.
 3. Du ska ha tillräckliga språkkunskaperi svenska, norska eller danska. Läs mer om hur du visar dina språkkunskaper under ”Obligatoriska bilagor”.

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet, läs de specialanvisningar som gäller dig.

Om du har flyktingstatus eller motsvarande status, läs de anvisningar som gäller dig.

Antagningsförfarande

Du ska välja studieinriktning redan på ansökningsblanketten.

Du kan bli antagen bara om du

 • visar din ansökningsbehörighet (se ovan) inom den utsatta tiden
 • fyller i den elektroniska ansökan i tjänsten Studieinfo inom ansökningstiden (20.3.2019 kl. 8:00 – 3.4.2019 kl. 15:00 finländsk tid) och lämnar in din ansökan med obligatoriska bilagor inom den utsatta tiden. Läs mera om vad som händer efter att ansökningstiden tar slut.
 • har genomfört studier i ett med avseende på magisterprogrammet lämpligt område, antingen grund- och ämnesstudierna (minst 60 sp) eller studier på motsvarande nivå och i motsvarande omfattning. Lämpliga ämnen är t.ex. historia, nordisk litteratur, nordiska språk, filosofi och journalistik/kommunikation. Lämpliga studier kan också vara studier som genomförts vid en yrkeshögskola (t.ex. mediekultur, kulturproduktion). Studiernas lämplighet och omfattning bedöms i samband med antagningen. Studiernas lämplighet bedöms inte på förhand. Observera att även om den examen som ligger till grund för ansökan inte är klar inom ansökningstiden (Ansökningsbehörighet, villkor 1), ska du ha genomfört ett tillräckligt antal lämpliga studier senast 3.4.2019 (Ansökningsbehörighet, villkor 2).

Alla ansökningar poängsätts och den som får tillräckligt många poäng blir antagen.

Resultatet av antagningen

Resultatet av antagningen meddelas senast 28.6.2019. Observera bestämmelsen om en enda studieplats om du söker till flera utbildningar på våren 2019.

Studierätt

Om du blir antagen får du rätt att avlägga filosofie magisterexamen i magisterprogrammet i kultur och kommunikation.

Statistik

Här kan du se statistik över antagningarna.

Obligatoriska bilagor

Till ansökan bifogas följande dokument enligt nedanstående instruktioner:

 • en kopia av examensbeviset
 • en kopia av ett officiellt studieutdrag
 • Diploma Supplement (om en sådan bilaga finns tillgänglig)
 • intyg över språkkunskaper
 • eventuella officiella översättningar
 • ett motivationsbrev som skrivs på ansökningsblanketten
 • en kort vetenskaplig text som skrivs in på ansökningsblanketten.
 • en studiehandbok (om du har genomfört studier i utlandet).

1) Läs noggrant anvisningarna om hur man lämnar in bilagor.
2) Se anvisningarna om hur man visar sina språkkunskaper.
3) Om den examen som ligger till grund för ansökan inte är klar, behöver du inte lämna in examensbeviset i ansökningsskedet. Om du blir antagen är beslutet i så fall villkorligt. I antagningsbrevet får du anvisningar om hur du ska lämna in det slutliga examensbeviset. OBS! Det slutliga examensbeviset ska lämnas in senast 14.8.2019!

Ska lämnas in senast 10.4.2019, 15:00
Adress
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140