Ansökningsinfo

Magisteransökan, Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen (flerspråkigt), filosofie magister (2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Ansökan till magisterutbildning, engelskspråkiga och flerspråkiga magisterprogram, våren 2020 (Helsingfors universitet)
Ansökningstid
3.12.2019, 08:0010.1.2020, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
15 (0)

Dessa anvisningar gäller den redan avslutade ansökan. Instruktioner för den följande ansökan (3.12.2019 – 10.1. 2020 ) publiceras senast i slutet av oktober.

Ansökningsbehörighet

Du kan söka om du uppfyller följande tre villkor:

 1. Du har avlagt eller kommer att avlägga lägre eller högre högskoleexamen (också yrkeshögskola) eller påbyggnadsexamen i Finland eller utomlands senast 31.7.2019.
 2. Du har genomfört eller kommer att genomföra de lämpliga studier som krävs för magisterprogrammetsenast 11.1.2019. Läs mer nedan om vilka studier som lämpar sig för magisterprogrammet.
 3. Du ska ha tillräckliga språkkunskaperi finska, svenska eller engelska. Läs mer om hur du visar dina språkkunskaper under ”Obligatoriska bilagor”.

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet, läs de specialanvisningar som gäller dig.

Om du har flyktingstatus eller motsvarande status, läs de anvisningar som gäller dig.

Antagningsförfarande

Du kan bli antagen bara om du

 • visar din ansökningsbehörighet (se ovan) inom den utsatta tiden
 • fyller i den elektroniska ansökan i tjänsten Studieinfo inom ansökningstiden (3.12.2018 kl. 8:00 – 11.1.2019 kl. 15:00 finländsk tid) och lämnar in din ansökan med obligatoriska bilagor inom den utsatta tiden. Läs mera om vad som händer efter att ansökningstiden tar slut.
 • har genomfört studier i ett med avseende på magisterprogrammet lämpligt område (t.ex. engelsk filologi), antingen grund- och ämnesstudierna (minst 60 sp) eller studier på motsvarande nivå och i motsvarande omfattning. Observera att även om den examen som ligger till grund för ansökan inte är klar inom ansökningstiden (Ansökningsbehörighet, villkor 1), ska du ha genomfört ett tillräckligt antal lämpliga studier senast 11.1.2019 (Ansökningsbehörighet, villkor 2). Studiernas lämplighet och omfattning bedöms i samband med antagningen. Studiernas lämplighet bedöms inte på förhand. OBS! Utmärkta kunskaper i engelska eller engelska som modersmål ger inte tillräcklig grund för att bli antagen. Arbetserfarenhet tas inte i beaktande.

Alla ansökningar poängsätts och den som får tillräckligt många poäng blir antagen.

Du ska välja examensspråket (finska, svenska eller engelska) på ansökningsblanketten. Magisterprogrammets fördjupade studier ska genomföras på engelska även om du väljer finska eller svenska som examensspråk. Du kan om du så önskar bedriva andra studier på andra språk. Om du väljer engelska som examensspråk måste magisterprogrammets fördjupade studier och andra studier som ska ingå i din examen genomföras huvudsakligen på engelska. Du får ditt examensbevis på det språk du valt som examensspråk, och examensspråket antecknas också i bilagan till examensbeviset (Diploma Supplement). Valet av examensspråk är bindande och du ska visa dina språkkunskaper i det språket som du på ansökningsblanketten väljer som ditt examensspråk.

Om du söker till fler än ett magisterprogram vid Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet i denna magisterantagning måste du ange prioritetsordning i din ansökan. Även om du uppfyller kraven för fler än ett magisterprogram, kan du endast antas till det program som du angett som första alternativ i din ansökan.

Resultatet av antagningen

Resultatet av antagningen meddelas senast 12.4.2019. Observera bestämmelsen om en enda studieplats om du söker till flera utbildningar på våren 2019.

Studierätt

Om du antas får du rätt att avlägga filosofie magisterexamen i det flerspråkiga magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen.

Statistik

Här kan du se statistik över antagningarna.

Obligatoriska bilagor

Dessa anvisningar gäller den redan avslutade ansökan. Instruktioner för den följande ansökan (3.12.2019 – 10.1. 2020 ) publiceras senast i slutet av oktober.

Till ansökan bifogas följande dokument enligt nedanstående instruktioner:

 • en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset
 • ett officiellt studieutdrag
 • Diploma Supplement (om en sådan bilaga finns tillgänglig)
 • intyg över språkkunskaper
 • eventuella officiella översättningar
 • en vanlig kopia av ditt pass ELLER ditt finska uppehållstillståndskort ELLER ditt officiella identitetskort
 • ett motivationsbrev som skrivs på ansökningsblanketten
 • en kort vetenskaplig text som skrivs in på ansökningsblanketten.
 • en studiehandbok (om du har genomfört studier i utlandet).

1) Läs noggrant anvisningarna om hur man lämnar in bilagor.
2) Du ska visa dina språkkunskaper i det språket som du på ansökningsblanketten väljer som ditt examensspråk (finska, svenska eller engelska). Se anvisningarna om hur man visar sina språkkunskaper.
3) Om den examen som ligger till grund för ansökan inte är klar, behöver du inte lämna in examensbeviset i ansökningsskedet. Om du blir antagen är beslutet i så fall villkorligt. I antagningsbrevet får du anvisningar om hur du ska lämna in det slutliga examensbeviset. OBS! Det slutliga examensbeviset ska lämnas in senast 14.8.2019!

Ska lämnas in senast 11.1.2020, 15:00
Adress
Helsingfors universitets ansökningsservice
Unionsgatan 40 C
00170 HELSINKI
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140