Laserspektroskopi ja spårgasanalys

På den virtuella rundturen i laboratorierna för laserspektroskopi och spårgasforskning får du bekanta dig med molekylspektroskopi som utförs med hjälp av lasrar.

Här ser du radiofarmaceutiska metoder för bilddiagnostik och testning av cancer. Dessutom ser du hur det ser ut i ett laboratorium för organisk kemi, hur man arbetar med radioaktiva ämnen och hur en cyklotron, som används för produktion av radioaktiva isotoper, ser ut. Texterna i videon är på engelska.

Läs mera om radiokemisk forskning (på engelska)!