Laboratorier för radiokemi

Den här virtuella rundturen för dig djupt in i forskningslaboratorier för radiokemi vid Helsingfors universitet!

Här ser du radiofarmaceutiska metoder för bilddiagnostik och testning av cancer. Dessutom ser du hur det ser ut i ett laboratorium för organisk kemi, hur man arbetar med radioaktiva ämnen och hur en cyklotron, som används för produktion av radioaktiva isotoper, ser ut. Texterna i videon är på engelska.

Läs mera om radiokemisk forskning (på engelska)!