Helsingfors universitet är ett av världens främsta forskningsuniversitet. Vi har totalt 7 900 anställda och 36 500 examensstuderande. Universitetsservicen hjälper universitetets personal och studenter så att de kan fokusera på universitets grundläggande uppgifter, dvs. forskning, undervisning, studier och samverkan med samhället.

Undervisnings- och studentservicen är en del av Universitetsservicen och omfattar tjänster för planering av utbildningsprogram och undervisning, tjänster för undervisnings- och lärmiljöer, undervisningsteknologi och ansökningsservice. Verksamheten består av både lokala tjänster på campus och universitetsövergripande tjänster.

Vi söker en UTBILDNINGSPLANERARE till Undervisnings- och studentservicen

för visstidsanställning fram till den 15 september 2019. Utbildningsplaneraren kommer att arbeta i ett lokalt team för planering av utbildningsprogram och undervisning. Din grundläggande uppgift är att sköta studieförvaltningen inom de utbildningsprogram eller motsvarande utbildningar som du ansvarar för, arbetsprocessen för undervisningsplanen samt eventuella andra särskilda uppgifter som sammanhänger med utbildningen.

Du kommer att arbeta i det lokala teamet i Kronohagen. Teamet erbjuder sina tjänster för utbildningsprogrammen vid Juridiska fakulteten, Statsvetenskapliga fakulteten och Svenska social- och kommunalhögskolan.

Ditt uppdrag som utbildningsplanerare har fokus på utbildningsplanering för det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper samt uppgifter med anknytning till studieförvaltningens system. Till dina uppgifter hör också att koordinera studenternas tutorverksamhet och ordna introduktionstillfällen. Dessutom ansvarar du för sådana uppgifter inom studieförvaltningen som anknyter till tvåspråkig utbildning och studentrespons. Du deltar också i utbildningsprogrammens kvalitetsledning och informationsproduktion samt stödet för utvecklingen av undervisningen inom utbildningsprogrammen. Dina ansvarsområden preciseras under rekryteringsprocessen.

Den som anställs ska ha förmåga att organisera och samordna utbildningsprogrammens interna samarbete. Arbetet kräver samarbetsförmåga och sociala färdigheter, och bygger på interaktion med de medaktörer som är viktiga för utbildningsprogrammen. Medaktörerna är såväl enheter inom universitetet som externa samarbetspartner och nätverk. Den som anställs förväntas också ha gedigen IT-kompetens samt vara motiverad att använda och ta till sig olika datasystem inom studieförvaltningen.

Vi önskar att den som anställs som utbildningsplanerare har högre högskoleexamen och tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter inom utbildningsplanering och studieförvaltning samt goda färdigheter inom kommunikation och IT. Arbetet kräver goda kunskaper i finska, men också utmärkta kunskaper i svenska samt förmåga att även arbeta på engelska. Framgång i arbetet främjas av beredskap att arbeta självständigt och ta initiativ samt av goda förhandlings- och interaktionsfärdigheter.

Hos oss får du arbeta med mångsidiga och utmanande uppgifter vid Finlands största universitet. Som stöd får du en motiverad och kompetent arbetsgemenskap. Dessutom erbjuder vi dig möjlighet att utveckla ditt eget kunnande, flexibla arbetstider, omfattande arbetshälsovård samt mångsidiga och förmånliga motionstjänster.

Skicka in din ansökan senast den 20 augusti 2018 via länken Sök anställningen i vårt elektroniska rekryteringssystem. Bifoga din meritförteckning (cv) till ansökan. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet lämnar in sin ansökan i SAP HR.

Ytterligare information om anställningen ges av studiechef Mikko Vanhanen, mikko.vanhanen@helsinki.fi, 02941 24806, fredagen den 10 augusti kl. 12.00–13.00.

WWW.HELSINKI.FI/REKRYTOINTI

WWW.HELSINKI.FI/REKRYTERING

WWW.HELSINKI.FI/RECRUITMENT

Ansökningstiden går ut

20.08.2018 23:59 EEST