Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen
Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i Helsingfors och på 15 andra orter. Den högklassiga forskningen vid universitetet skapar ny kunskap, med vilken man utbildar mångsidiga experter för olika branscher och som utnyttjas i det samhälleliga beslutsfattandet och inom näringslivet.

Helsingfors universitets humanistiska fakultet (https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten) är Finlands äldsta enhet för humanistisk forskning och undervisning och har landets största urval av vetenskapsdiscipliner och ämnen. Fakulteten är också en framstående internationell gemenskap för forskning, utbildning och kultur.

Alexanderinstitutet (https://www.helsinki.fi/fi/aleksanteri-instituutti) hör till Helsingfors universitets humanistiska fakultet och är nationell koordinator för finländska universitet och högskolor i frågor som rör Ryssland och Östeuropa. Institutet är huvudman för detta nationella nätverk och producerar forskning, utbildning och experttjänster i anknytning till frågor som rör Ryssland, Östeuropa och systemförändring.

Humanistiska fakulteten söker en

UNIVERSITETSLEKTOR

för tillsvidareanställning med början 2.1.2019. Området för anställningen är Rysslands- och Eurasienstudier. Anställningen har en sex månaders prövotid. Anställningen är placerad vid Alexanderinstitutet.

Till universitetslektorns uppgifter hör att ge och organisera samhällsvetenskapligt och humanistiskt inriktad undervisning om Ryssland och Eurasien, vara handledare för examensarbeten och bedriva forskning.

Alexanderinstitutet koordinerar det riksomfattande nätverket VIExpert, som består av tolv universitet och erbjuder expertstudier som ingår i magisterstudierna. Universitetslektorn har helhetsansvar för organiseringen av universitetsnätverkets verksamhet och expertstudierna: att bereda ärenden som behandlas i ledningsgruppen och verkställa beslut, att tillsammans med ledningsgruppen organisera och utveckla undervisningen vid de universitet som ingår i nätverket samt att ordna nätverkets inhemska och internationella sommarskolor och förvalta och utveckla dess internationella nätverk.

Av den som anställs krävs lämplig doktorsexamen, förmåga att meddela högklassig, på forskning baserad undervisning och förmåga att vara handledare för examensarbeten. Universitetslektorn ska dessutom ha god organisationsförmåga, erfarenhet av ekonomiförvaltning och stark förståelse av arbetet i ett mångvetenskapligt forskarsamhälle och av utmaningarna inom regionforskning samt förmåga att komma överens med olika människor. Den som anställs förväntas även ha förmåga att skaffa extern projektfinansiering. För framgång i arbetet förutsätts kunskaper i finska på modersmålsnivå samt goda kunskaper i ryska och engelska.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov. Vidare beaktas den sökandes ledarskaps- och interaktionsförmåga samt aktivitet i forskarsamhället.

Lönen grundar sig på kravnivå 6–7 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Bruttolönen är cirka 44 000–55 000 euro/år beroende på meriter och erfarenhet.

Till ansökan fogas följande handlingar på engelska i en enda pdf-fil:
1) en meritförteckning
2) en högst tre (3) sidor lång redogörelse (t.ex. en universitetsportfölj) för den sökandes pedagogiska expertis
3) en högst tre (3) sidor lång redogörelse för den sökandes forskning (aktivitet i forskarsamhället, anskaffning av forskningsfinansiering och internationellt vetenskapligt arbete)
4) en högst två (2) sidor lång redogörelse för hur den sökande i framtiden tänker främja och utveckla undervisningen inom området och VIExpert-nätverkets arbete och vad hen i första hand kommer att inrikta sig på om hen anställs
5) en publikationsförteckning.

Närmare information om hur man gör en meritförteckning och en publikationsförteckning och hur man presenterar undervisningsmeriter finns på webbplatsen https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten/fakultet/instruktione....

Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR.

Ansökningstiden går ut 24.10.2018.

Ytterligare upplysningar ges av direktören för Alexanderinstitutet Markku Kangaspuro, tfn 050 5223393, markku.kangaspuro(at)helsinki.fi

Ansökningstiden går ut

24.10.2019 23:59 EEST