Helsingfors universitet är ett av de främsta mångvetenskapliga forskningsuniversiteten i världen. Till vår internationella vetenskapsgemenskap hör över 40 000 studenter och 8000 anställda. Undervisnings- och studentservicen är en del av Universitetsservicen och omfattar tjänster för planering av utbildningsprogram och undervisning, tjänster för undervisnings- och lärmiljöer, undervisningsteknologi och ansökningsservice.

Vi söker en

STUDENTRÅDGIVARE

till undervisnings- och studentservicen för visstidsanställning fram till och med 31.12.2020.

Befattningen gäller Kronohagens närservice team som betjänar Statsvetenskapliga fakultetens och Svenska social- och kommunalhögskolans utbildningsprogram och studenter.

Till dina arbetsuppgifter hör följande uppgifter:

• Allmän vägledning och rådgivning samt betygs- och intygsadministration
• Registrering av studieprestationer, helheter och examina samt andra registreringsuppgifter
• Ansvar för beredningen av examensbetyg och andra studentintyg
• Stödfunktioner som är specifika för utbildningsprogrammet
• Uppgifterna berör särskilt service för studenterna vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Studentrådgivaren vi söker har lämplig högskoleexamen samt insikt i universitetsutbildningens verksamhet och administration av studieärenden. Uppgifterna förutsätter utmärkta kunskaper i svenska samt goda kunskaper i finska och engelska.

Vi önskar att du har utmärkta service- och kommunikationsfärdigheter och förmåga att lära dig använda för uppgifterna relevanta informationssystem effektivt.

Förmåga att söka information självständigt på eget initiativ är till fördel för att framgångsrikt kunna sköta uppgifterna. I vår internationella verksamhetsmiljö uppskattar vi dessutom goda förhandlings- och interaktionsfärdigheter på de inhemska språken, svenska och finska, samt även på engelska.

Mångsidiga och utmanande uppgifter väntar dig vid Finlands största universitet. Till stöd för arbetet får du en motiverad och yrkeskunnig arbetsgemenskap. Vi erbjuder dessutom möjligheter att utveckla ditt eget kunnande, flexibla arbetstider, omfattande arbetshälsovård samt förmånlig och mångsidig motionsservice.

Blev du intresserad av befattningen? Lämna in din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 16.12.2019. Sökande som står i anställningsförhållande till Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR.

Ytterligare information om anställningen fås av chefen för studieärenden Mikko Vanhanen, tfn +358 02941 24806 och mikko.vanhanen@helsinki.fi.

TILLSAMMANS MED OSS JOBBAR DU FÖR VÄRLDENS BÄSTA!

#helsinkiunicareers #wearehelsinkiuni

Ansökningstiden går ut

16.12.2019 23:59 EET