Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi samt psykologi och logopedi och för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed. Förutom att fakulteten ger undervisning och bedriver forskning är den en viktig expertorganisation inom hälso- och sjukvården och deltar i diskussionen om etiska frågor inom området. Fakulteten har som mål att nå samma nivå som världens främsta medicinska fakulteter inom forskningen och befästa och stärka sin ställning som en spetsenhet inom medicinsk undervisning.

Helsingfors universitets medicinska fakultet bildar tillsammans med HUS Helsingfors universitetssjukhus och Helsinki Institute of Life Sciences (HiLIFE) Akademiska medicincentret Helsinki (AMCH). AMCH har haft mycket stor framgång i internationella utvärderingar och finns med bland de tio främsta medicinska campusen i Europa och de femtio bästa i världen.

Helsingfors universitets medicinska fakultet söker till avdelningen för invärtesmedicin en

KLINISK LÄRARE
fr.o.m. 1.6.2021. Området för anställningen är lungsjukdomar och allergologi och anställningen är undervisningsinriktad. Undervisningsspråken är finska och svenska.

Den kliniska läraren deltar i läkarutbildningen, särskilt grundutbildningen av medicine kandidater, planeringen och utvecklingen av undervisningen, och specialistläkarutbildningen.

Den som anställs förutsätts ha specialistläkarexamen/rättigheter i lungsjukdomar och allergologi eller lungsjukdomslära, och enligt Helsingfors universitets instruktion lämplig doktorsexamen, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten.

Vid bedömningen av meriterna hos dem som söker anställningen som klinisk lärare beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat av vetenskapligt värde, erfarenhet av undervisning och pedagogisk utbildning.

Eftersom anställningen är undervisningsinriktad, fästs särskild vikt vid undervisningserfarenhet, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromaterial, andra meriter inom verksamhet som lärare och vid behov ett undervisningsprov. I anställningen som klinisk läkare ingår en bitjänst som specialistläkare vid HNS.

Eftersom undervisningsspråken är finska och svenska, krävs att den som utses till klinisk lärare behärskar finska och svenska,. Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska.

Lönen grundar sig på kravnivå 5–7 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel.

Till ansökan fogas meritförteckning, publikationsförteckning, blanketten ”Kartläggning av undervisningsmeriter” och andra handlingar som kan påverka tillsättningen. Ytterligare anvisningar och blanketten Kartläggning av undervisningsmeriter
https://www.helsinki.fi/sv/medicinska-fakulteten/fakulteten/jobba-hos-os

Ansökan med bilagor lämnas in i universitetets elektroniska rekryteringssystem via länken Sök anställningen. Interna sökande som är anställda vid universitet lämnar in sin ansökan i SAP HR.

Ansökningstiden går ut 14.12.2020.

Ytterligare information ges av professor i lungsjukdomar och allergologi Marjukka Myllärniemi, marjukka. myllarniemi(at)helsinki.fi, tfn 050 4274931

OBS! Det är ett avbrott i vårt rekryteringssystem 24-26 november 2020.
Under denna tid är det inte möjligt att ansöka om lediga anställningar. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som orsakats av avbrottet i tjänsten.

Ansökningstiden går ut

14.12.2020 23:59 EET