Tvärminne zoologiska station (www.helsinki.fi/tvarminne) hör till Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och är en marin fältstation belägen på Hangö udd vid Finska vikens mynning. Stationen fungerar som ett centrum för en mängd högklassig biologisk forskning och tillhandahåller faciliteter för fältkurser och seminarier. Stationen är öppen året runt och både nationella och internationella forskare bedriver forskning på stationen. Östersjöfrågor står i centrum av stationens verksamhet.

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten söker till Tvärminne zoologiska station en

FORSKNINGSTEKNIKER

För tillsvidare anställning från och med den 12.3.2018 eller enligt överenskommelse.

Vi söker en forskningstekniker för mångsidigt havsforskningsrelaterat arbete. Till forskningsteknikerns arbetsuppgifter hör bl.a. båttransporter, inklusive stationens forskningsfartyg och svävare, fältprovtagningar, ansvar för automatisk mätapparatur i fält, att assistera forskare och kursister i deras forskning, samt service och underhåll av fält- och båtutrustning. Det är delvis möjligt att utbilda sig till de olika arbetsuppgifterna under arbetets gång och under 2019 kommer arbetet även att omfatta skolning inför ibruktagandet av stationens nya forskningsfartyg (18 m katamaran). Arbetet på fältstationen förutsätter förutom mångsidigt praktiskt kunnande, även en hängiven inställning, förmåga att anpassa sig till varierande arbetsförhållanden och –uppgifter, samt en god problemlösningsförmåga. Det dagliga arbetet förutsätter såväl självständighet som samarbetsförmåga. Det är viktigt att kunna lära sig nya saker.

Till uppgiften söks en person med lämplig högskole- eller yrkeshögskoleexamen inom miljöområdet eller med annan examen eller arbetserfarenhet som ger färdighet att sköta arbetsuppgifterna. Vi uppskattar erfarenhet av miljöforskning och fältarbete till havs, samt förmåga att anpassa sig till att arbetsuppgifterna förändras enligt säsong. Som en stor fördel ses behörighet som skeppare för inrikesfart (eller möjlighet att få denna behörighet inom en snar framtid; det är möjligt att utbilda sig under arbetets gång). Vi förutsätter goda kunskaper i engelska och övriga språkkunskaper ses som en fördel. Vi söker dessutom en person med positiv inställning, förmåga att klara av utmaningar självständigt, men också en vilja att bidra till vi-andan på stationen, samt flexibilitet och noggrannhet.

Vi erbjuder ett jobb vid ett internationellt universitet, vid norra Östersjöns största fältstation, där högklassig forskning är i fokus. Vi erbjuder även ett mångsidigt och varierande jobb, samt en möjlighet att arbeta i en respekterad organisation, tillsammans med nationella och internationella forskare och kursister.

Lönen baserar sig på universitetets lönesystems kravnivå 5 – 8 för övrig än undervisnings- och forskningspersonal och är vid anställningens början ca 2 250 - 3 000 euro per månad, beroende av personens kunnande och erfarenhet. Fyra månaders provanställning tillämpas.

Till ansökan bifogas en meritförteckning. Ansökan lämnas in via Helsingfors universitets elektroniska rekryteringssystem via länken ”Hae paikkaa / Apply link”. Interna sökande med arbetsavtal med universitetet lämnar in sin ansökan via SAP HR-portalen. Ansökningstiden går ut den 28. februari 2018.

Tilläggsuppgifter fås av forskningskoordinator Joanna Norkko, joanna.norkko(at)helsinki.fi, tel. 02941 28105.

Sök senast 28.02.2018

Ansökningstiden går ut

onsdag, februari 28, 2018