Centret för universitetspedagogik (HYPE) är en forsknings- och utvecklingsenhet som betjänar hela Helsingfors universitet. Centret finns vid Pedagogiska fakulteten. Centret för universitetspedagogik har till uppgift att bedriva och utveckla mångvetenskaplig universitetspedagogisk forskning vid Helsingfors universitet och erbjuda pedagogiska experttjänster för universitetets utbildningsprogram, utveckling av undervisningen och kvalitetsarbete.

Centret lägger vikt vid täta kontakter mellan forskning och undervisning och betydelsen av dessa som grunden för den högklassiga undervisningen vid Helsingfors universitet. Vid centret bedrivs forskning på internationell nivå om teman som omfattar universitetsundervisning och universitetsstudier. Med hjälp av forskningen utvecklas olika undervisnings- och studiemetoder som lämpar sig för universitetet och olika vetenskapsområden. Metoderna främjar självständigt och kritiskt tänkande hos studenterna och stöder deras utvecklingsprocess till experter. Forskningen främjar också universitetslärarnas expertis inom undervisningen.
https://www.helsinki.fi/sv/centret-for-universitetspedagogik-hype

Centret för universitetspedagogik söker en

FORSKARDOKTOR ELLER DOKTORAND I PEDAGOGIK

för perioden 1.1.2019–31.12.2021.

Till forskardoktors/doktorandens uppgifter hör att bedriva universitetspedagogisk forskning inom projektet Hallå! – Uni för ett tvåspråkigt samhälle. Arbetsuppgifterna kan också omfatta undervisningar och andra uppdrag. Undervisningsuppdragen kan utgöra upp till 5 % av den årliga arbetstiden.

Projektet är finansierat av Svenska kulturfonden och dess syfte är att utveckla den undervisning och det språkstöd som riktar sig till språkligt heterogena studentgrupper, speciellt inom de s.k. tvåspråkiga examina (TvEx), inom vilka studenterna kan avlägga en del av sina studier på svenska och en del på finska. Syftet med de tvåspråkiga examina är bl.a. att säkra tillgången till svenskkunniga experter för samhällets behov.

Av den som anställs förutsätts erfarenhet av undervisning på universitetsnivå, god samarbetsförmåga, förmåga till självständigt forskningsarbete och kännedom om universitetens kontext. Den som anställs som forskardoktor ska ha doktorsexamen inom pedagogik. Den som anställs som doktorand ska ha en lämplig examen (magisterexamen eller motsvarande) inom pedagogik och studierätt för doktorsexamen vid Helsingfors universitet vid anställningens början.

Anställningen förutsätter utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i ett av nationalspråken (svenska eller finska) och minst goda kunskaper i det andra nationalspråket (svenska eller finska) samt goda kunskaper i engelska. Studier i universitetspedagogik, i nordiska språk/finsk-ugriska språk, i lingvistik eller i sociolingvistik räknas som merit.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas vetenskapliga publikationer inom universitetspedagogik och lingvistik och annan vetenskaplig verksamhet, undervisningserfarenhet och pedagogisk utbildning.

Lönen är 2 100–3 100 euro (doktorand) eller 3 100–3 600 euro (forskardoktor) per månad beroende på erfarenhet och vetenskapliga meriter. Anställningen har en sex månaders prövotid.

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet lämnar in ansökan i SAP HR.

Ansökan och bilagorna ska lämnas in i en enda PDF-fil. Till ansökan bifogas:

• en universitetsportfölj
• en numrerad publikationsförteckning.

Se Instruktioner för bilagor: https://www.helsinki.fi/sv/pedagogiska-fakulteten/fakulteten/jobba-hos-o.... Namnge PDF-filen på följande sätt: efternamn_hallåprojekt.

Ansökningstiden går ut den 31.10.2018.

Ytterligare information om anställningen och verksamhetsmiljö fås av direktören för Centret för universitetspedagogik professor Auli Toom, 0504154852, auli.toom(at)helsinki.fi eller den universitetspedagogiska lektorn Åsa Mickwitz, 0458429110, asa.mickwitz(at)helsinki.fi.

Ytterligare information om rekryteringsprocessen fås av HR-specialist Tiina Kärki, tiina.karki(at)helsinki.fi.
Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Ansökningstiden går ut

31.10.2018 23:59 EET