Registreringen är nu öppen. Registrera dig här:

https://onlinepayments.it.helsinki.fi/en/nma-helsinki/where-are-borders-challenges-nordic-museology

Konferensavgiften inkluderar konferensprogrammet, luncher och kaffe som ingår i programmet samt mottagning på Helsingfors stadsmuseum. Konferensmiddagen och exkursionerna är valfria och bokas och betalas separat.

Standardavgift: € 110

Earlybird avgift: 90 € fram till 11.6.2018

Reducerat pris (förbundets medlemmar): 70 € fram till 11.6.2018

Reducerat pris (magister studerande): 30 € fram till 11.6.2018

 

Earlybird anmälan avslutas 11.6.  men registreringen är öppen fram till 30.7.2018.

Annulering är möjlig fram till 11.8. Vid senare annulering sker ingen återbetalning men ifall av sjukdom kan hela konferensavgiften returneras mot uppvisande av läkarintyg.