Viktiga datum
NNFF9 – Nordisk konferens för forskning i förstaspråksdidaktik
  • abstraktinlämning öppnar: 15 mars 2023
  • abstraktinlämning stänger: 1 maj 2023
  • besked om godkända abstrakt: 15 juni 2023
  • registrering öppnar: 30 april 2023
  • tidig registrering stänger: 15 augusti 2023
  • sen registrering stänger: 15 september 2023