Registrering
Registreringen öppnar i april 2023.

Alla deltagare måste registrera sig till konferensen och betala deltagaravgiften via ett onlineformulär.

Deltagaravgifter

  • tidig deltagaravgift, 260 euro
  • sen deltagaravgift, 340 euro
  • tidig deltagaravgift för doktorand, 160 euro
  • sen deltagaravgift för doktorand, 240 euro
  • biljett till konferensmiddag, 40 euro
  • avec, 60 euro

I deltagaravgiften ingår tillträde till vetenskapligt program, konferensmaterial,  välkomstmottagning, lunch och kaffe/te med tilltugg på konferensdagarna under de pauser som angivits i programmet.

I avgiften för konferensmiddagen ingår en trerättersmeny med dryck på Restaurang Sipuli.

Avec-avgiften är avsedd för medföljande personer som endast önskar delta i välkomstmottagningen och konferensmiddagen. I konferensmiddagen ingår en trerättersmeny med dryck på Restaurang Sipuli.

Avbokning och återbetalning

Information om avbokning och återbetalning kommer senare.

Registrering och information under konferensdagarna

Registreringsdisken kommer att vara öppen:

  • tisdag 24 oktober 2023
  • onsdag 25 oktober 2023
  • torsdag 26 oktober 2023

Alla deltagare får namnskylt, program och information på plats vid registreringsdisken.