Program

Preliminärt program

Tisdag 8.6

12.00-13.00  Lunch

13.00-13.30  Inledning

13.30-14.30  Gästföreläsning: Johanna Isosävi

14.30-15.00  Kaffe

15.00-16.30  Session 1 med föredrag

17.00-18.30  NORNA-kommitténs möte

18.30 Middag

 

Onsdag 9.6

9.00-10.30  Session 2 med föredrag

10.30-11.00  Kaffe

11.00-12.30  Session 3 med föredrag

12.30-13.30  Lunch

13.30-15.00  Session 4 med föredrag

15.00-16.30  Kaffe + posterpresentationer

16.30-17.30  NORNA-möte

18.00  Middag

 

Torsdag 10.6

9.00-10.00  Gästföreläsning: Guy Puzey

10.00-10.30  Kaffe

10.30-12.00  Session 5 med föredrag

12.00-13.00  Lunch

13.00-21.00  Utfärd + middag

 

Fredag 11.6

9.00-10.30  Session 6 med föredrag

10.30-11.00  Kaffe

11.00-11.30  NORNA-möte

11.30-12.00  Avslutning

12.00-13.00  Lunch