Praktisk information

DET FÖRSTA UTSKICKET

Plats och tid

Kongressen ordnas virtuellt men förhoppningsvis också med möjlighet att delta på plats på Helsingfors universitet. 

Med hänsyn till det pågående coronaläget har vi valt att genomföra kongressen virtuellt vilket ger möjlighet att delta på distans, både med föredrag och utan. Beroende på hur förhållandena utvecklas fram till sommaren 2021 hoppas vi att vi även kan välkomna er på plats, och i så fall blir det möjligt att delta både på distans och på plats. Om konferensen kan genomföras på plats blir det på Helsingfors universitet. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt både med utskick och här på vår webbsida.

Symposiet inleds tisdagen den 8 juni 2021 och avslutas fredagen den 11 juni 2021.

Föredrag

Vi reserverar 20 min. för föredrag, samt 10 min. för diskussion

Övrigt

Ta en titt på de praktiska anvisningarna på universitetets konferenssida Coming to a Conference