Gästföreläsare

Docent Johanna Isosävi, Helsingfors universitet 

Johanna Isosävi är forskare i sociolingvistik och hon har fokuserat på tilltal och artighet. Läs mera om Johanna här: http://johanna.isosavi.com

PhD Guy Puzey,  University of Edinburgh

Guy Puzey forskar i lingvistiska landskap och möten mellan olika språk, politik och identiteter. Läs mera om Guy här: https://www.ed.ac.uk/profile/guy-puzey