Den sjuttonde nordiska namnforskarkongressen

Den sjuttonde nordiska namnforskarkongressen
8–11 juni 2021 i Helsingfors
8–11 juni 2021 i Helsingfors

Den sjuttonde nordiska namnforskarkongressen den 8–11 juni 2021

Tema: Namn och gränser

Plats: Kongressen ordnas virtuellt men förhoppningsvis också med möjlighet att delta på plats på Helsingfors universitet

Namn kan finnas på gränsen mellan olika länder, områden, kommuner och byar samt mellan urban och rural miljö. Dessutom kan namn finnas på gränsen mellan olika språk och olika kulturer. Gränser mellan olika namnkategorier är inte heller entydiga. Möten mellan olika vetenskapsområden kan också hjälpa onomastiken att hitta nya frågor och möjligheter. Inom kongressens tema Namn och gränser ryms presentationer av olika slag och ur olika synvinklar. Vi välkomnar undersökningar som på ett eller annat sätt tangerar temat.

Nu är det dags att anmäla föredrag och poster, se här https://urly.fi/1F3p