Utskick

Första utskicket

Kära lexikografer i Norden!

Vi har glädjen att meddela att den 15 konferensen om lexikografi i Norden äger rum i Helsingfors den 4–7 juni 2019.

Konferensen hålls vid Helsingfors universitet i Forsthuset, Unionsgatan 40, Helsingfors.

Temat för konferensen är Ordböcker − av vem, för vem och varför? Konferensen arrangeras av Institutet för de inhemska språken i samarbete med Helsingfors universitet och Nordiska föreningen för lexikografi. På konferensen välkomnas sektionsföredrag och postrar i anslutning till konferensens tema, men som alltid på de nordiska lexikografikonferenserna är alla ämnen som rör lexikografi i teori och praktik välkomna. En temasektion kring uppbyggnaden av etymologiska nätresurser planeras.

På konferensen kommer tre plenarföreläsare att tala i anslutning till konferensens tema: Anna Helga Hannesdóttir (Göteborg), Iztok Kosem (Ljubljana) och Nina Martola (Helsingfors). Konferensen inleds med en mottagning på Institutet för de inhemska språken (Hagnäskajen 6, Helsingfors) på tisdag kväll. På torsdag kan man delta i en utflykt till Villa Hvitträsk i Bobäck, Kyrkslätt, där vi också äter konferensmiddag.

Konferensavgiften är ca 200 euro. Anmälningen av konferensföredrag är öppen 15.9–15.12.2018. Vi återkommer med närmare information om praktiska arrangemang i nästa utskick i början av september.

Vi har inte förbokat något konferenshotell, men det finns ett stort urval olika övernattningsmöjligheter i olika prisklass i centrum av Helsingfors. Boka gärna boende i god tid eftersom efterfrågan på logi i Helsingfors är stor.

Frågor eller kommentarer kan sändas per e-post till adressen: lexikografi-2019@helsinki.fi

Sprid gärna information om konferensen!

Välkomna till Helsingfors i juni 2019!

På arrangörskommitténs vägnar,

Caroline Sandström

Arrangörskommitté:

Ulla-Maija Forsberg, Institutet för de inhemska språken

Charlotta af Hällström-Reijonen, Institutet för de inhemska språken

Lotta Jalava, Institutet för de inhemska språken

Santeri Junttila, Helsingfors universitet

Hanna Lehti-Eklund, Helsingfors universitet

Klaas Ruppel, Institutet för de inhemska språken

Caroline Sandström, Institutet för de inhemska språken och NFL