Utskick

Utskick 2

Bästa nordiska lexikografer!

Till att börja med vill vi be om ursäkt för att detta andra utskick kommer senare än vad vi hade lovat. Nu kan man anmäla bidrag till 15 konferensen om lexikografi i Norden, som äger rum i Helsingfors den 4–7 juni 2019. Detta gör man genom att fylla i anmälningsblanketten för sektionsföredrag och postrar. Tidsfristen är 31 december 2018. Besked om godkända abstrakt ges i slutet av februari, då också anmälan till konferensen inleds.

Temat för konferensen är Ordböcker − av vem, för vem och varför? Vi välkomnar sektionsföredrag och postrar i anslutning till temat, men även andra ämnen som rör lexikografi i teori och praktik är välkomna.

De tre plenarföreläsarna är Anna Helga Hannesdóttir (Göteborg) som talar om Den tvåspråkiga lexikografins utmaningar förr och nu, Nina Martola (Helsingfors) med rubriken Den tvåspråkiga ordboken – ett absurt åtagande samt Iztok Kosem (Ljubljana), som preliminärt gett oss rubriken Harnessing the knowledge of crowd in lexicography: why, when, and how? Under konferensen hålls också en temasektion kring uppbyggnaden av etymologiska nätresurser för finska och skandinaviska språk.

Konferensen hålls vid Helsingfors universitet i Forsthuset, Unionsgatan 40, i Helsingfors centrum.

Vi inleder med en mottagning på Institutet för de inhemska språken (Hagnäskajen 6, Helsingfors) på tisdag kväll. På torsdag eftermiddag kan man delta i en utflykt till Villa Hvitträsk i Bobäck, Kyrkslätt. Konferensmiddagen på torsdag kväll är på restaurang Haltia i Noux, Esbo. Vi ordnar gemensam busstransport från Helsingfors centrum till Kyrkslätt och Esbo och därefter tillbaka till Helsingfors efter middagen.

Konferensavgiften är ca 200 euro. Därtill kommer en avgift för utflykten och middagen, ca 50 euro.

Vi har inte förbokat något konferenshotell, men det finns ett stort urval olika övernattningsmöjligheter i olika prisklass i centrum av Helsingfors. Boka gärna boende i god tid eftersom efterfrågan på logi i Helsingfors är stor.

Information om konferensen finns på konferensens webbplats. Konferensens e-postadress är: lexikografi-2019@helsinki.fi.

Välkomna till Helsingfors!

På arrangörskommitténs vägnar

Caroline Sandström

Arrangörskommitté

  • Ulla-Maija Forsberg, Institutet för de inhemska språken
  • Charlotta af Hällström-Reijonen, Institutet för de inhemska språken
  • Lotta Jalava, Institutet för de inhemska språken
  • Santeri Junttila, Helsingfors universitet
  • Hanna Lehti-Eklund, Helsingfors universitet
  • Maria Lehtonen, Institutet för de inhemska språken och NFL
  • Klaas Ruppel, Institutet för de inhemska språken
  • Caroline Sandström, Institutet för de inhemska språken och NFL

**************

Utskick 1

Juni 2018

Kära lexikografer i Norden!

Vi har glädjen att meddela att den 15 konferensen om lexikografi i Norden äger rum i Helsingfors den 4–7 juni 2019.

Konferensen hålls vid Helsingfors universitet i Forsthuset, Unionsgatan 40, Helsingfors.

Temat för konferensen är Ordböcker − av vem, för vem och varför? Konferensen arrangeras av Institutet för de inhemska språken i samarbete med Helsingfors universitet och Nordiska föreningen för lexikografi. På konferensen välkomnas sektionsföredrag och postrar i anslutning till konferensens tema, men som alltid på de nordiska lexikografikonferenserna är alla ämnen som rör lexikografi i teori och praktik välkomna. En temasektion kring uppbyggnaden av etymologiska nätresurser planeras.

På konferensen kommer tre plenarföreläsare att tala i anslutning till konferensens tema: Anna Helga Hannesdóttir (Göteborg), Iztok Kosem (Ljubljana) och Nina Martola (Helsingfors). Konferensen inleds med en mottagning på Institutet för de inhemska språken (Hagnäskajen 6, Helsingfors) på tisdag kväll. På torsdag kan man delta i en utflykt till Villa Hvitträsk i Bobäck, Kyrkslätt, där vi också äter konferensmiddag.

Konferensavgiften är ca 200 euro. Anmälningen av konferensföredrag är öppen 15.9–15.12.2018. Vi återkommer med närmare information om praktiska arrangemang i nästa utskick i början av september.

Vi har inte förbokat något konferenshotell, men det finns ett stort urval olika övernattningsmöjligheter i olika prisklass i centrum av Helsingfors. Boka gärna boende i god tid eftersom efterfrågan på logi i Helsingfors är stor.

Frågor eller kommentarer kan sändas per e-post till adressen: lexikografi-2019@helsinki.fi

Sprid gärna information om konferensen!

Välkomna till Helsingfors i juni 2019!

På arrangörskommitténs vägnar,

Caroline Sandström