Plenarföreläsningar

Anna Helga Hannesdóttir (Göteborg): Den tvåspråkiga lexikografins utmaningar förr och nu

Nina Martola (Helsingfors): Den tvåspråkiga ordboken – ett absurt åtagande samt

Iztok Kosem (Ljubljana): Harnessing the knowledge of crowd in lexicography: why, when, and how?