Anmälning

Insändning av bidrag

Vi välkomnar särskilt bidrag i anslutning till konferensens tema Ordböcker − av vem, för vem och varför?, men också andra inlägg om lexikografi i teorin och praktiken är välkomna. Inläggen kan vara i form av föredrag eller poster. Konferensens språk är danska, norska eller svenska, undantagsvis engelska.

Fristen för insändning av abstrakt är 31 december 2018.

Abstrakten (max 2 000 tecken inklusive blanksteg) skickas via en anmälningsblankett.

Föredragsformatet är 20 minuter för presentation och därefter 10 minuter för frågor och diskussion.

Förslagen bedöms av en facklig panel och alla får besked om antagning senast 1 mars 2019.