Välkommen till Helsingfors!

År 2019 anordnas 15 konferensen om lexikografi i Norden i Helsingfors. Den äger rum på Helsingfors universitet den 4−7 juni 2019 med en upptakt i form av en reception på Institutet för de inhemska språken tisdagen den 4 juni på kvällen. Temat är: Ordböcker − av vem, för vem och varför? Tre plenarföreläsare har inbjudits: Anna Helga Hannesdóttir, Iztok Kosem och Nina Martola. Konferensen arrangeras av Institutet för de inhemska språken i samarbete med Helsingfors universitet och Nordiska föreningen för lexikografi. För frågor och mer information kontakta: lexikografi-2019@helsinki.fi