Utbildning

Är du intresserad av att arbeta som domare, åklagare eller advokat? Är du intresserad av samhällspåverkan? Vill du ha en examen som ger dig förutsättningar för att arbeta i många olika yrken? Är du intresserad av utmanande och meningsfulla arbetsuppgifter och chefsuppgifter? Är du intresserad av att arbeta internationellt eller vill du bedriva vetenskaplig forskning? Juridiken ger dig förutsättningar att arbeta i många olika uppgifter och att främja rättvisan i samhället. Den som har avlagt juris magisterexamen har i regel mycket lätt att hitta arbete och juristyrkets status i samhället kommer till synes också i lönenivån.

Om du alltså ännu inte vet vad du ska bli när du blir stor kan du vid juridiska fakulteten skaffa dig kompetens för många olika arbetsuppgifter och först efter att du avlagt examen välja bland en mängd arbetsuppgifter de som intresserar dig mest.

Studierna vid ett modernt universitet kräver engagemang av studenterna. Studierna i juridik är krävande och förutsätter att studenterna aktivt deltar i undervisningen och övningsuppgifterna och har färdighet att bedriva självständiga studier. Engagemanget är givande – du kommer med i en aktiv student- och universitetsgemenskap och får mångsidiga förutsättningar för att delta i arbetslivet.

Rättsnotarieexamen ger dig grundläggande kunskaper om de viktigaste principerna inom juridikens olika rättsområden. Eftersom det finns 23 olika rättsområden kommer du i framtiden att också kunna arbeta med t.ex. upphovsrätt, miljöfrågor, skatt eller mänskliga rättigheter, förutom i de traditionella juristyrkena.

  • Du kan inhämta tillförlitlig rättslig information och lösa rättsliga problem med hjälp av informationen. Exempel på rättsliga problem är t.ex. skadeståndskrav, att döma brott, konsumentens rättigheter, ansökan om studiestöd och lagenlig arvsdelning.
  • Du kan på ett övertygande sätt motivera rättsliga argument både skriftligen och muntligen. Du förvärvar sådana kunskaper i finska och svenska samt minst ett främmande språk som krävs i yrket.
  • Du inhämtar de viktigaste kunskaperna om människors rättigheter, företags och individers rättsliga ansvar, förhållandet mellan rätt och samhälle samt om rättvisa och rättsskydd.
  • Du har tillräckliga grundläggande kunskaper i Europarätt och olika internationella frågor på olika rättsområden. På så sätt får du också den utbildning som du behöver för en internationell arbetskarriär.
  • Du behärskar grunderna i juristernas yrkesetik.

Rättsnotarieexamen som kan avläggas på tre år ger grundläggande kunskaper på juridikens olika delområden. I praktiken avlägger alla studenter också juris magisterexamen, som är en förutsättning t.ex. för domar- och advokatyrket.