Trådlösa nätverk vid universitetet

Universitet har två trådlösa nät: det internationella nätverket eduroam och universitetets eget nätverk HUPnet. Av dessa rekommenderas eduroam, eftersom datatrafiken är krypterad. Det är också ofta ett bättre alternativ för besökare, eftersom separata behörigheter för besökare inte behövs, utan de som har behörighet vid läroanstalter som hör till eduroam-samarbetsnätverket kan använda användarnamnet för sin hemorganisation när de loggar in till eduroam.

Både eduroam och HUPnet har mycket omfattande täckning på universitetet. Nästan alla fastigheter som hör till universitetet täcks av antingen eduroam, HUPnet eller båda. Täckningen kan variera i olika delar av byggnader. IT-centret ansvarar för de trådlösa nätverken och förbättrar ständigt nätverkens täckning, och antalet skuggområden kommer att minska ytterligare i framtiden.

Mer information och bruksanvisningar för universitetets trådlösa nätverk finns på Helsingfors universitets Helpdesk-sidor.