Helsingfors universitet erbjuder studerande, forskare, lärare och annan personal heltäckande och moderna IT-tjänster för de vanligaste behoven. Dessutom erbjuds forskare en mängd olika tjänster som uttryckligen har planerats som stöd för forskning. De viktigaste av dessa är lagrings- och datadelningstjänster samt skräddarsydda IT-tjänster.

Förklaringar till målgruppsförkortningarna:

  • STU = Studerande
  • FOR = Forskare
  • LÄR = Lärare
  • ÖPE = Övrig personal och enheter

Den fullständiga beskrivningen av tjänsten finns i Centret för informationsteknologis servicekatalog (på finska och på engelska).