Testamentera till framtidens forskning

Tack vare vetenskapen är det möjligt att hitta lösningar på stora globala utmaningar. En testamentsdonation är en möjlighet att göra något synnerligen betydelsefullt med din kvarlämnade egendom – till förmån för framtida vetenskap, kommande generationer och hela samhället.
Vi tar hand om ditt arv

Helsingfors universitet är en pålitlig och välbärgad mottagare och placerare av testamenterad förmögenhet. Universitetet tar årligen emot flera testamenten som är riktade till olika vetenskapsområden och universitetet har flera tiotals fonder som baserar sig på historiska testamenten. Den äldsta baserar sig på löjtnant Erik Ekestubbes testamente från år 1745.

Så här skriver du ett testamente

En förtrogen person, jurist eller motsvarande kan hjälpa till med att skriva testamentet. Universitetet kan hjälpa till med att anvisa tillgångarna och med övriga formuleringar i samband med donationen, om testatorn så önskar.

Testatorn bestämmer i testamentet om hur tillgångarna ska användas. Arvet eller en del av det kan testamenteras direkt till något vetenskapsområde eller till Helsingfors universitet i allmänhet.

Universitetet förbinder sig att följa donatorns vilja i testamentet vid mottagandet av donationen efter bouppteckningen och att fullfölja donatorns vilja på ett hållbart sätt.

Berätta för oss att du vill komma ihåg Helsingfors universitet i ditt testamente – vi berättar vilka effekter de donerade medlen har och om du vill berättar vi om ämnen som intresserar dig.

Hur kan jag rikta mitt testamente?

Tillgångarna kan testamenteras direkt till ett visst ämnesområde och användas på ett sätt som fakulteten fattar beslut om eller så kan tillgångarna placeras i en fond med donatorns namn. Stadgarna för fonden utarbetas utifrån testamentet.

Namngivna fonder stiftas som en del av en specifik vetenskapsfond.  Fonden kan också grundas under testatorns livstid.

Universitetets donatorrelationer utarbetar fondens stadgar och ger råd i frågor som berör grundandet av fonden. Universitetets ekonomidirektör beslutar om fondens grundande som en del av universitetets fondhelhet.

 Bekanta dig med alla donationsobjekt.