Utexaminering och examensbevis

Examensstudierna leder småningom till utexaminering. Mer information om utexaminering finns i Mina studier (nya studenter, d.v.s. studenter som har beviljats studierätt vid fakulteten 1.8.2017 eller senare) och i Flamma (gamla studenter, d.v.s. nya studenter som har beviljats studierätt vid fakulteten 1.8.2016 eller tidigare). Studierna och lärandet behöver inte upphöra med utexamineringen eftersom du senare kan studera t.ex. vid Öppna universitetet, fortbilda dig vid HY+ eller genomföra fristående studier. Bekanta dig också med universitets sidan Övriga studiemöjligheter.

Information om arbetslivet finns på Karriärservicens sidor.

Information om motsvarighetsintyg finns på sidan Behörighet för lärare.

Kopior av examensbeviset ges på begäran. Kopiorna är avgiftsbelagda:

  • kopia av examensbeviset 8 euro/st.

Kopior ska betalas på förhand till ett av följande konton (använd referensnumret 400 02783):

  • Nordea FI2316603000077720 (SWIFT: NDEAFIHH)
  • OKO FI5850000120377832 (SWIFT: OKOYFIHH)
  • Danske Bank FI8380001000046475 (SWIFT: PSPFIHH)

Betalningsmottagare är Helsingfors universitet. En kopia av kvittot ska bifogas till ansökan om översättning. Avgifter återbetalas inte.

Fyll i ansökningsblanketten och bifoga kvittot på betalningen när du skickar in ansökan.

Du kan beställa ett officiellt studieutdrag från Helsingfors universitets studentservice.

Obs! Fr.o.m. den 1.1.2016 ger fakulteterna inte längre en översättning till engelska, finska eller svenska av ett examensbevis som är avfattat på finska eller svenska (p.g.a. brist på resurssers).

Om du har utexaminerats som filosofie kandidat före 1994, kan du ansöka om att bli beviljad titeln magister. Man ansöker om titeln magister med en särskild blankett (på finska).