Utbytesstudier

Om du är examensstuderande vid ett utländskt universitet och intresserad av utbytesstudier vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet, hittar du information på engelska.

Om du är examensstuderande vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet: Under studietiden finns det flera sätt att skaffa sig internationell erfarenhet både vid utländska universitet och vid hemuniversitetet. Ett utmärkt sätt att bredda sin internationella kompetens är att åka på studentutbyte. Under studentutbytet genomförs en del av de studier som ingår i examen vid det utländska universitetet. Ett välplanerat och välinpassat studentutbyte möjliggör en mångsidigare examen och ger nya perspektiv på dina studier. En lämplig tidpunkt för utbytesstudier är ofta i slutet av kandidatstudierna. Man kan åka på utbyte via ett utbytesprogram eller själv ordna en utbytesplats. Alla utbytesprogram har stipendier. Beloppet varierar beroende på utbytesprogrammet, utbytets längd och det mottagande landet. Den som själv har skaffat sig en utbytesplats kan ansöka om resestipendium. Det är också möjligt att genomföra den praktik som ingår i magisterexamen utomlands.

Man kan också skaffa sig internationell erfarenhet vid Helsingfors universitet. Studerande fungerar t.ex. som tutorer för utbytesstuderande som kommer till Helsingfors universitet. Humanistiska fakulteten har många lärare och forskare med internationell bakgrund som bidrar med ett internationellt perspektiv till studierna. Examensstuderande vid Helsingfors universitet hittar mer information om internationalitet i studierna i Mina studier (nya studenter, d.v.s. studenter som har beviljats studierätt vid fakulteten 1.8.2017 eller senare) eller i Flamma (gamla studenter, d.v.s. nya studenter som har beviljats studierätt vid fakulteten 1.8.2016 eller tidigare).