Examensstudierna leder småningom till utexaminering. Mer information om utexaminering finns i Mina studier (nya studenter, d.v.s. studenter som har beviljats studierätt vid fakulteten 1.8.2017 eller senare) och i Flamma (gamla studenter, d.v.s. nya studenter som har beviljats studierätt vid fakulteten 1.8.2016 eller tidigare). Studierna och lärandet behöver inte upphöra med utexamineringen eftersom du senare kan studera t.ex. vid Öppna universitetet, fortbilda dig vid HY+ eller genomföra fristående studier. Bekanta dig också med universitets sidan Övriga studiemöjligheter.

Information om arbetslivet finns på Karriärservicens sidor.

Information om motsvarighetsintyg finns på sidan Behörighet för lärare.