Följs din studietid upp i Etappsystemet, vill du ansöka om extra tid för att avlägga examen eller vill du ansöka om att få din studierätt återställd, men du kommer inte in på Flamma? På den här sidan finns information som du har nytta av när du gör upp en Etapp-plan, ansöker om extra tid eller om återställande av studierätten. På sidan finns också information om möjligheten att avstå från sin studierätt.