Afrikanska språk

Forskningens fokusområden är bantuspråken i östra och södra Afrika samt berberispråken i Nordvästra Afrika. Vetenskapsområdet upprätthåller ett språkteknologiskt arkiv över swahili.