Blev studierna på hälft? Glömde du läsårsanmälan? Vill du byta huvudämne eller börja studera hos oss och inkludera studierna i din examen vid ditt hemuniversitet? På den här sidan har man samlat information för frånvaroanmälda, dem som avbrutit sina studier och för forskarstuderande som kommer till Helsingfors universitet från andra universitet. Anvisningar för närvaroanmälda studerande finns på intranätet Flamma.