Slush erbjuder forskningsbaserade innovationer en möjlighet att blomstra

Helsingfors universitet och Helsingin Innovaatiopalvelut Oy presenterar i årets Slush 1–2.12 fem forskningsbaserade spinout-företag och 12 innovationer som är i ett tidigt kommersialiseringsskede.

I Slush samlas gemenskapen inom livsvetenskaper även i det officiella sidoevenemanget Y Science, som ordnas av Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE)-institutet. Forskare som deltar i kommersialiseringsverksamheten får i Slush söka nya samarbetspartner, företagare och investerare.

Det finns bevis på att forskningsbaserade innovationer kan växa till framgångsrika toppföretag, som förändrar världen – och framtiden för dem som trodde på och investerade i innovationerna i god tid.

Helsingfors universitet vill även i år ge forskningsbaserade innovationer en möjlighet att presentera sig i Slush, som ordnas 1–2.12 i Helsingfors Mässcentrum.

De forskningsbaserade lösningar som presenteras i startup-evenemanget gör det bland annat möjligt att säkert behandla känsliga hälsouppgifter, minska matsvinn och främja behandlingen av hjärnsjukdomar. Du kan läsa mer om alla spinout-företag som presenteras i Slush och projekt som fått Research to Business-finansiering från Business Finland här. De sistnämnda presenteras även i sidoevenemanget Unicorner i Slush, som ordnas i Tankehörnan under den första kvällen av Slush.

– Innovationer och nya starter får ofta sin början i överraskande kopplingar och insikter. Det är dock inte en slump att resultat uppstår, utan rätt människor måste mötas i rätt tid. I Slush kan vi på ett unikt sätt föra samman utvecklare av vetenskapliga innovationer, investerare och andra samhälleliga aktörer. Tillsammans kan vi av dagens idéer skapa den verklighet där vi i framtiden vill leva, säger Paula Eerola, prorektor och ansvarig för forskning och innovationsverksamhet vid Helsingfors universitet.

Kommersiell framgång genom forskningsrön

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy, ett företag som ägs av Helsingfors universitet, sköter de praktiska arrangemangen kring presentationen av spinout-företagen och Research to Business-projekten i Slush.

Företaget är en expert inom kommersialisering och för samman forskare och den privata sektorn i syfte att i samhället främja användningen av innovationer som grundar sig på akademisk forskning. Helsingin Innovaatiopalvelut bedömer forskningsidéernas kommersiella betydelse och hjälper forskare bland annat i att skaffa den finansiering som behövs för att bereda kommersialiseringen, i licenseringen, skaffandet av patent och grundandet av spinout-företag.

– Det är viktigt att hjälpa universitetsforskare som vill kommersialisera sina idéer för världens bästa. Spinout-företagen vi har grundat exporterar till exempel finländskt kunnande om förskolor ut i världen, gör det möjligt att följa upp hälsotillstånd med nållössa metoder och effektiviserar bekämpningen av immunmedierade sjukdomar med hjälp av naturens egen mångfald av mikrober, berättar Jari Strandman, verkställande direktör för Helsingin Innovaatiopalvelut.

Y Science tillför livsvetenskaper till Slush

Evenemanget Y Science, som nu ordnas för fjärde gången, för samman i Slush en gemenskap inom livsvetenskaper som utgörs av forskare, startup-företag, och alla aktörer som är intresserade av kommersialiseringen av forskning, från investerare till studerande. Samtidigt sporrar evenemanget till konkreta gärningar för samhällets bästa. I år har enheten Helsinki Institute of Life Sciences (HiLIFE) vid Helsingfors universitet tillsammans med ekosystemet SynBio Powerhouse, projektet Health Capital Helsinki och kompetenscentret Viikki Food Design Factory planerat ett program där teman i de fascinerade anförandena och startup-pitcharna varierar brett från hälsa och läkemedelsindustri via bioteknik och hållbarhet till livsmedels- och jordbruksteknik.

– Forskningen inom livsvetenskaper ger upphov till sätt att svara på de mest akuta globala frågorna, varav coronaviruspandemin är ett konkret exempel. Det är HiLIFEs förmån och plikt att stöda övergången från toppforskning till innovationer och konkreta lösningar. Vi är mycket nöjda över att Y Science blivit känd internationellt som en plats för att presentera dessa funktioner och som en plats där forskare och företagare kan interagera med varandra, säger Olli Silvennoinen, direktör för HiLIFE-institutet.

Y Science ordnas 1.12.2012 klockan 12.00–16.00 i Mässcentrumet. Tack vare hybridmodellen kan deltagarna följa med hela evenemanget också på distans och komma överens om tider för virtuella möten för hela Slush-veckan.

Deltagande i det avgiftsfria evenemanget Y Science förutsätter registrering, och hittills har redan över 200 personer anmält sig.

Ytterligare information:

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy Jari Strandman, 040 700 6968, jari.strandman@helsinki.fi

Y Science Chiara Facciotto, 050 407 3285, chiara.facciotto@helsinki.fi