Utställningar

Helsingfors universitetsmuseum har en permanent huvudutställning ”Tankens kraft” i universitetets huvudbyggnad. Därtill producerar museet emellanåt tillfälliga specialutställningar med varierande teman antingen i sina egna utrymmen, på universitetets campusområden eller i utomstående samarbetspartners utrymmen. På museets webbplats finns dessutom webbutställningar.