Kursutbud och anmälan

Aktuell information om Ritsalens kursutbud hittar du här. Kurserna hålls på adressen Universitetsgatan 3, Porthania, 7. vån, om inget annat nämns.

Läs mer om våra kurser och kom med!

l följd av situationen med koronavirus är Ritsal stängt tills vidare och alla kurser har avlystes. Vi ska anmäla om fortsättning så snart som möjligt.

Intensivkurser i Oktober

Två identiska kurser. Öppna för alla. Tis–Ons 20.–21.10.2020 kl. 10–15, Tor–Fre 22.–23.10.2020 kl. 10–15 

Anmälning till kurser börjar 1.9.2020 kl. 10.00

https://www.lyyti.in/lokakuun_intensiivi_1_s20 Fylld

https://www.lyyti.in/lokakuun_intensiivi_2_s20 Fylld

Kurserna innehåller med arbetande i ateljén och en exkursion till Kajsaniemi botaniska trädgård. Det finns plats för 10 kursdeltagare i båda kurserna. Rekommendationer med säkerhetsavstånd och hygien ska följas både i Ritsalen och i trädgården. Det finns alltså två identiska kurser. Vi hoppas att alla deltagare har sina egna ritningsmedel.

Priset av kursen: 45 € / 22,50 € (rabatterat priset gäller studerande och forskarstuderande vid Helsingfors universitet).

Traditionell och tillämpad ritning I

Måndagar 14.9.–14.12. kl. 16–19 för studerande och forskarstuderande vid Helsingfors universitet (gratis). OBS! i september undantagsvis kl. 15-17.30, i fortsättningen kl. 16–19, om Porthanias öppettider återkommer normala i oktober. Kursen ordnas inte 12.10.2020.

Under kursen bekantar man sig med traditionella och experimentella avbildningsmetoder, från klassisk gipsavbildning till croquis-ritning. Kursen passar såväl nybörjare som mer avancerade tecknare.

Anmälning fr.o.m. 1.9.2020 https://www.lyyti.in/perinteinen_soveltava_I_s20

OBS! Deltagande vid det första kurstillfället 14.9. är obligatoriskt. Om du inte kan delta i det första kurstillfället ska du meddela detta på förhand för att inte gå miste om din plats på kursen. Stanna hemma om du har några som helst förkylningssymptom. Du kan stanna hemma i en kort varsel utan att förlora din kursplats. Anmäla om din frånvaro: vappu.rossi@helsinki.fi         

Vi följer trygghets- och hygienrekommendationer både i Ritsalen och i exkursioner. Vi rekommenderar ansiktsmask. Läraren använder visiren.Vi hoppas att alla deltagare har sina egna ritningsmedel liksom blyertspennor, grafiter, färgpennor och –kritor, tusch. Pappren och andra medel erbjuds i Ritsalen.

Traditonell och tillämpad ritning II

Tisdagar 15.9.–15.12. kl. 16–19 för studerande och forskarstuderande vid Helsingfors universitet (gratis). Kursen är avsedd för mer avancerade tecknare eller personer som slutfört kurs I. OBS! i september undantagsvis kl. 15-17.30, i fortsättningen kl. 16–19, om Porthanias öppettider återkommer normala i oktober. Kursen ordnas inte 13.10.2020.

Anmälning fr.o.m. 1.9..2020 kl. 10.00 https://www.lyyti.in/perinteinen_soveltava_II_s20

OBS! Deltagande vid det första kurstillfället 15.9. är obligatoriskt. Om du inte kan delta i det första kurstillfället ska du meddela detta på förhand för att inte gå miste om din plats på kursen. Stanna hemma om du har några som helst förkylningssymptom. Du kan stanna hemma i en kort varsel utan att förlora din kursplats. Anmäla om din frånvaro: vappu.rossi@helsinki.fi   

Vi följer trygghets- och hygienrekommendationer både i Ritsalen och i exkursioner. Vi rekommenderar ansiktsmask. Läraren använder visiren.Vi hoppas att alla deltagare har sina egna ritningsmedel liksom blyertspennor, grafiter, färgpennor och –kritor, tusch. Pappren och andra medel erbjuds i Ritsalen.      

Kvällar med levande modell

Onsdagar klo 17:00–19:30

Ritsalens öppna kvällskurser passar såväl nybörjare som mer avancerade tecknare. Varje kvällskurs har plats för 10 deltagare. Kvällskurserna fungerar både som enskilda upplevelser och som en helhet. Du kan delta i alla eller exempelvis endast en kvällskurs. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av modellavbildning. Varannan vecka avbildas en levande modell och varannan vecka croquis.

För croquis-kvällarna behöver du ett eget rit- eller skissblock, en bra storlek för ritblocket är A3. Under kvällarna med levande modell får du papper (litoposter) från Ritsalen. Ritutrustning kan lånas av Ritsalen, men du kan även ta med dig egen ritutrustning.

Deltagaravgift 12 €/8 €. Anmälan är bindande. Deltagaravgiften återbetalas inte, men om du blir sjuk kan du be om att flytta ditt deltagande till en annan onsdagskväll. Det nedsatta priset gäller studerande, pensionärer, arbetslösa, civilitjänstgörare och beväringar samt professionella konstnärer.

Om det finns plats på kvällskurserna kan du även anmäla dig och betala deltagaravgiften vid kassan vid Universitetsmuseets infodisk under museets öppettider, mån.–tors. kl. 12–17, Fabiansgatan 33, 3. vån.

Om du har några som helst förkylningssymptom vänligen stanna hemma. Om du är sjuk, håller du din kursplats med att flytta fram den utan kostnader. Vi följer trygghets- och hygienrekommendationer både i ritsalen och i exkursioner. Vi rekommenderar ansiktsmask. Läraren använder visiren.

Obs! Under hösten har vi två mask-kvällar 30.9. (levande) och 4.11. (croquis), då både modellen och ritare använder ansiktsmask. Masken är obligatorisk!

Ritsalens croquis-kvällar

Croquis är en helkroppsavbildning av en levande modell skapad på kort tid. Under vårens lopp ger dig Ritsalens croquis-kvällar en mycket täckande överblick över de olika sidorna hos croquis.  Croquis, liksom övrig modellavbildning, är en konstart som blir mer givande ju mer man gör det!

Ritsalens kvällar med levande modell

Under Ritsalens kvällar med levande modell ligger fokus på klassisk avbildning av en levande modell. Modellen byter inte ställning såsom under croquis-kursen, utan vi avbildar modellen i samma ställning i 20 minuter långa avsnitt. Under kursen går man igenom grunderna för avbildning. Att avbilda en levande modell är ett lämpligt utmanade sätt för tecknare på alla nivåer att öva upp samarbetet mellan hand och öga!

Under höstterminen har vi undantagsvis få kursplatser, för en del av platserna är reserverade för deltagare i vårterminens inställda ritningskvällar. Enligt trygghetsrekommendationerna deltagarantalet begränsas till högst 10 personer. Vi beklagar situationen.

Kursdatum och anmälning: 1.9. kloc. 10.00:

16.9. Fylld

23.9. Fylld

30.9. (levande modell med mask) https://www.lyyti.in/piirustusilta_30092020

7.10. (croquis) Fylld

21.10. (levande modell) Fylld

28.10. (levande modell) https://www.lyyti.in/piirustusilta_28102020 Fylld

4.11. (croquis med mask) https://www.lyyti.in/piirustusilta_04112020 Fylld

11.11. (levande modell) https://www.lyyti.in/piirustusilta_11112020 Fylld

18.11. (croquis) https://www.lyyti.in/piirustusilta_18112020 Fylld

25.11. (levande modell) https://www.lyyti.in/piirustusilta_25112020 Fylld

2.12. (croquis) https://www.lyyti.in/piirustusilta_02122020 Fylld

9.12. (levande modell) https://www.lyyti.in/piirustusilta_09122020 Fylld

16.12. (croquis) https://www.lyyti.in/piirustusilta_16122020 Fylld