Kursutbud och anmälan

Aktuell information om Ritsalens kursutbud hittar du här. Kurserna hålls på adressen Universitetsgatan 3, Porthania, 7. vån, om inget annat nämns.

Läs mer om våra kurser och kom med!

Vänligen notera att det huvudsakliga undervisningsspråket på Ritsal är finska. Kursuppgifter och individuell vägledning kan också ges på engelska. Expertintroduktioner under ritturer och platser att besöka finns främst på finska.

Ritsalens kurser startar igen på hösten. Läs mer från Ritsalens framsida.

Traditionell och tillämpad ritning I - Kursen är avbruten!

Måndagar 13.1.–27.4. kl. 16–19 för studerande och forskarstuderande vid Helsingfors universitet (gratis).

Under kursen bekantar man sig med traditionella och experimentella avbildningsmetoder, från klassisk gipsavbildning till croquis-ritning. Kursen passar såväl nybörjare som mer avancerade tecknare. Kursen ordnas inte 17.2. och 13.4.

Anmälning fr.o.m. 3.1.2020 kl. 10.00: FYLLD!

OBS! Deltagande vid det första kurstillfället 13.1. är obligatoriskt. Om du inte kan delta i det första kurstillfället ska du meddela detta på förhand för att inte gå miste om din plats på kursen.
 

Traditonell och tillämpad ritning II - Kursen är avbruten!

Tisdagar 14.1.–28.4. kl. 16–19 för studerande och forskarstuderande vid Helsingfors universitet (gratis). Kursen är avsedd för mer avancerade tecknare eller personer som slutfört kurs I. Kursen ordnas inte 18.2.

Anmälning fr.o.m. 3.1.2020 kl. 10.00.

OBS! Deltagande vid det första kurstillfället 14.1. är obligatoriskt. Om du inte kan delta i det första kurstillfället ska du meddela detta på förhand för att inte gå miste om din plats på kursen.

Ritsalens klassiker I och II

Klassiker I tis-tor 3.–5.3. kloc. 10–15

Klassiker II tis-tor 5.–7.5.2020 klo 10–15

Öppen för alla. I de intensiva, under dagtid ordnade tredagarskurserna öppna för alla ingår ateljéarbete samt besök på intressanta platser för tecknare i universitetets lokaler.

Anmälning fr.o.m. 3.1.2020 kl. 10.00.

Klassiker I: -

Klassiker II: - Inställt!

I intensivkurserna öppna för alla ingår ateljéarbete samt besök på intressanta platser för tecknare i universitetets lokaler. Klassiker II som ordnas vårterminen 2020 förutsätter inte att deltagaren genomfört kurs I och kursen passar både nybörjare och mer avancerade tecknare. I priset 45/22,50 € ingår handledning, exkursioner, ritutrustning och papper.

Om det finns plats på kurserna kan du även anmäla dig och betala deltagaravgiften vid kassan vid Universitetsmuseets infodisk under museets öppettider, mån.–tors. kl. 12–17, Fabiansgatan 33, 3. vån.

Kvällar med levande modell

Onsdagar 15.1.–29.4.2020 (ej 19.2.) klo 17:00–19:30

Ritsalens öppna kvällskurser passar såväl nybörjare som mer avancerade tecknare. Varje kvällskurs har plats för 20 deltagare. Kvällskurserna fungerar både som enskilda upplevelser och som en helhet. Du kan delta i alla eller exempelvis endast en kvällskurs. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av modellavbildning. Varannan vecka avbildas en levande modell och varannan vecka croquis.

För croquis-kvällarna behöver du ett eget rit- eller skissblock, en bra storlek för ritblocket är A3. Under kvällarna med levande modell får du papper (litoposter) från Ritsalen. Ritutrustning kan lånas av Ritsalen, men du kan även ta med dig egen ritutrustning.

Deltagaravgift 12 €/8 €. Anmälan är bindande. Deltagaravgiften återbetalas inte, men om du blir sjuk kan du be om att flytta ditt deltagande till en annan onsdagskväll. Det nedsatta priset gäller studerande, pensionärer, arbetslösa, civilitjänstgörare och beväringar samt professionella konstnärer.

Om det finns plats på kvällskurserna kan du även anmäla dig och betala deltagaravgiften vid kassan vid Universitetsmuseets infodisk under museets öppettider, mån.–tors. kl. 12–17, Fabiansgatan 33, 3. vån.

Ritsalens croquis-kvällar

Croquis är en helkroppsavbildning av en levande modell skapad på kort tid. Under vårens lopp ger dig Ritsalens croquis-kvällar en mycket täckande överblick över de olika sidorna hos croquis.  Croquis, liksom övrig modellavbildning, är en konstart som blir mer givande ju mer man gör det!

Ritsalens kvällar med levande modell

Under Ritsalens kvällar med levande modell ligger fokus på klassisk avbildning av en levande modell. Modellen byter inte ställning såsom under croquis-kursen, utan vi avbildar modellen i samma ställning i 20 minuter långa avsnitt. Under kursen går man igenom grunderna för avbildning. Att avbilda en levande modell är ett lämpligt utmanade sätt för tecknare på alla nivåer att öva upp samarbetet mellan hand och öga! 

OBS! 5.2 & 12.2 och 1.4 & 8.4 ritar vi av samma modell i samma ställning. Om du anmäler dig till båda kvällarna kan du alltså om du vill fortsätta på samma teckning två kurskvällar i rad. Du kan också delta i bara en av dessa kurskvällar.

Kursdatum och anmälning: 3.1. kloc. 10.00:

15.1. (croquis): Fylld!

22.1. (levande modell): Fylld!

29.1. (croquis): Fylld!

5.2. (levande modell): Fylld!

12.2. Fylld! (levande modell; modellen och ställningen är samma som på 5.2.)

(Obs! på veckan 8 ritningkvällen ordnas inte)

26.2. (croquis): Fylld!

4.3. (levande modell): Fylld!

11.3. (croquis): Fylld!

18.3. (levande modell): Fylld!

25.3. (croquis): Fylld!

1.4. (levande modell): Fylld!

8.4. (levande modell, modellen och ställningen är samma som på 1.4.) Inställt!

15.4. (croquis) Inställt!

22.4. (levande modell) Inställt!

29.4. (croquis) Inställt!

En stämningsfull kväll i Ritsalen med utsikt över stadens tak!

Presentkortet gäller för ett besök i Ritsalen under 2020. En del av kvällarna fylls snabbt, så det lönar sig för presentkortets mottagare att reservera sin plats i god tid! Om kvällarna är fullbokade kan vi inte garantera en plats. Kvällarna i Ritsalen ordnas under våren (15.1–29.4) på onsdagar kl. 17–19.30 i Helsingfors universitets Ritsal på adressen Universitetsgatan 3 (Porthania, 7 vån.).

Ingen tidigare erfarenhet behövs. I regel ordnas ritkvällar med levande modell varannan vecka och croquis-kvällar varannan vecka. Presentkortets mottagare kan från och med 3.1.2020 reservera sin plats på en av kvällarna i Ritsalen genom att kontakta ritmästare Vappu Rossi som är lärare på kvällarna, vappu.rossi@helsinki.fi, 050 448 8766.