Kursutbud och anmälan

Aktuell information om Ritsalens kursutbud hittar du här. Kurserna hålls på adressen Universitetsgatan 3, Porthania, 7. vån, om inget annat nämns.

Läs mer om våra kurser och kom med!

Vänligen notera att det huvudsakliga undervisningsspråket på Ritsal är finska. Kursuppgifter och individuell vägledning kan också ges på engelska. Expertintroduktioner under ritturer och platser att besöka finns främst på finska.

Traditonell och tillämpad ritning I

Måndagar 9.9.–16.12. kl. 16–19 för studerande och forskarstuderande vid Helsingfors universitet (gratis).

Under kursen bekantar man sig med traditionella och experimentella avbildningsmetoder, från klassisk gipsavbildning till croquis-ritning. Kursen passar såväl nybörjare som mer avancerade tecknare.

Anmälning fr.o.m. 3.9.2019 kl. 10.00. Kursen ordnas inte 7.10. och 14.10.

https://www.lyyti.in/Perinteinen_ja_soveltava_piirustus_I_3337/se

OBS! Deltagande vid det första kurstillfället 9.9. är obligatoriskt. Om du inte kan delta i det första kurstillfället ska du meddela detta på förhand för att inte gå miste om din plats på kursen.
 

Traditonell och tillämpad ritning II

Tisdagar 10.9.–17.12. kl. 16–19 för studerande och forskarstuderande vid Helsingfors universitet (gratis). Kursen är avsedd för mer avancerade tecknare eller personer som slutfört kurs I.

Anmälning fr.o.m. 3.9.2019 kl. 10.00. Kursen ordnas inte 8.10. och 15.10.

https://www.lyyti.in/Perinteinen_ja_soveltava_piirustus_II_9229/se

OBS! Deltagande vid det första kurstillfället 10.9. är obligatoriskt. Om du inte kan delta i det första kurstillfället ska du meddela detta på förhand för att inte gå miste om din plats på kursen.

Ritsalens klassiker III - gipsavbildningar, växter och klassicism

Tis-tor 22.-14.10. kloc. 10-15

Öppen för alla. I de intensiva, under dagtid (5h+5h+5h) ordnade tredagarskurserna öppna för alla ingår ateljéarbete samt besök på intressanta platser för tecknare i universitetets lokaler. Under höstperioden intensivkursen ordnas 22.-24.10.

Anmälning fr.o.m. 3.9.2019 kl. 10.00. https://www.lyyti.in/Piirustussalin_klassikot_0119/se

I intensivkurserna öppna för alla ingår ateljéarbete samt besök på intressanta platser för tecknare i universitetets lokaler. ”Klassiker III” som ordnas höstterminen 2019 förutsätter inte att deltagaren genomfört kurs I eller II och kursen passar både nybörjare och mer avancerade tecknare. I kursen Klassiker III ingår exkursioner till Kajsaniemi botaniska trädgård och den tidigare anatomiska institutionen vid universitetet, den storslagna Athena-byggnaden som representerar 20-talets klassicism. I priset 45/22,50 € ingår handledning, exkursioner, ritutrustning och papper.

Om det finns plats på kurserna kan du även anmäla dig och betala deltagaravgiften vid kassan vid Universitetsmuseets infodisk under museets öppettider, mån.–tors. kl. 12–17, Fabiansgatan 33, 3. vån.

Kvällar med levande modell

Onsdagar 11.9.–18.12.2019 (ej 9.10., 16.10.) kl. 17–19.30.

Ritsalens öppna kvällskurser passar såväl nybörjare som mer avancerade tecknare. Varje kvällskurs har plats för 20 deltagare. Kvällskurserna fungerar både som enskilda upplevelser och som en helhet. Du kan delta i alla eller exempelvis endast en kvällskurs. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av modellavbildning. Varannan vecka avbildas en levande modell och varannan vecka croquis.

För croquis-kvällarna behöver du ett eget rit- eller skissblock, en bra storlek för ritblocket är A3. Under kvällarna med levande modell får du papper (litoposter) från Ritsalen. Ritutrustning kan lånas av Ritsalen, men du kan även ta med dig egen ritutrustning.

Deltagaravgift 12 €/8 €. Anmälan är bindande. Deltagaravgiften återbetalas inte, men om du blir sjuk kan du be om att flytta ditt deltagande till en annan onsdagskväll. Det nedsatta priset gäller studerande, pensionärer, arbetslösa, civilitjänstgörare och beväringar samt professionella konstnärer.

Ritsalens croquis-kvällar

Croquis är en helkroppsavbildning av en levande modell skapad på kort tid. Under vårens lopp ger dig Ritsalens croquis-kvällar en mycket täckande överblick över de olika sidorna hos croquis.  Croquis, liksom övrig modellavbildning, är en konstart som blir mer givande ju mer man gör det!

Kursdatum och anmälning: 3.9. kloc. 10.00:

11.9.2019 Fylld!

https://www.lyyti.in/Croquisilta_8883/se

2.10.2019 Fylld!

https://www.lyyti.in/Croquisilta_6351/se

13.11.2019 Fylld!

https://www.lyyti.in/Croquisilta_2067/se

4.12.2019 https://www.lyyti.in/Croquisilta_7883/se

18.12.2019 https://www.lyyti.in/Croquisilta_1864/se

Ritsalens kvällar med levande modell

Under Ritsalens kvällar med levande modell ligger fokus på klassisk avbildning av en levande modell. Modellen byter inte ställning såsom under croquis-kursen, utan vi avbildar modellen i samma ställning i 20 minuter långa avsnitt. Under kursen går man igenom grunderna för avbildning. Att avbilda en levande modell är ett lämpligt utmanade sätt för tecknare på alla nivåer att öva upp samarbetet mellan hand och öga! 

18.9.2019 Fylld! https://www.lyyti.in/Elavan_mallin_ilta_2877/se

25.9.2019 https://www.lyyti.in/Elavan_mallin_ilta_2042/se

23.10.2019 https://www.lyyti.in/Elavan_mallin_ilta_6812/se

6.11.2019 https://www.lyyti.in/Elavan_mallin_ilta_0318/se

20.11.2019 (OBS! Modellen och hållningen är samma som på 27.11.2019) https://www.lyyti.in/Elavan_mallin_ilta_2737/se

27.11.2019 (OBS! Modellen och hållningen är samma som på 20.11.2019) https://www.lyyti.in/Elavan_mallin_ilta_5945/se

11.12.2019 https://www.lyyti.in/Elavan_mallin_ilta_6871/se

Om det finns plats på kvällskurserna kan du även anmäla dig och betala deltagaravgiften vid kassan vid Universitetsmuseets infodisk under museets öppettider, mån.–tors. kl. 12–17, Fabiansgatan 33, 3. vån.