Flamman och svärdet - Mannerheim och Universitetet

Universitetsmuseet vid Helsingfors Universitet öppnar 26.3.2019 en pop up-utställning som berättar om sambanden mellan Gustaf Mannerheim och Helsingfors Universitet och den första promotionen i det självständiga Finland.

Universitetsmuseet vid Helsingfors Universitet öppnar 26.3.2019 en pop up-utställning som belyser de nära sambanden mellan Gustaf Mannerheim och Helsingfors Universitet i landets ödesstunder. General, friherre Gustaf Mannerheim verkade som riksföreståndare våren 1919 då Finlands regeringsform ännu var under arbete. I den första promotionen i det självständiga Finland i maj 1919 hedrades riksföreståndaren med titeln doctor honoris causa. Detta var ett erkännande av hans vetenskapliga förtjänster under den långa resan i Centralasien, men också en markering för att stärka förhållandet mellan universitetet och den unga statsmakten. Riksföreståndare Mannerheims dotter Sophy Mannerheim fick äran att delta i promotionen som allmän kransbinderska. Två årtionden senare kunde Mannerheim som överbefälhavare efter vinterkriget i sin tur tilldela universitetet Frihetskorset som ett erkännande för fosterländska strävanden och uppoffringar. Då det i år har förflutit hundra år sedan denna mångfacetterade promotion har vi som bär uppgiften att minnas Mannerheim och Universitetets historia velat lyfta fram detta viktiga samband och fira den akademiska våren tillsammans.

Utställningen har utförts i samarbete med Mannerheim-museum.

Öppet: 27.3.–28.6.2019, tis-tor 12–18, fre 12–16, Fabiansgatan 33. 3. vån. (universitetets huvusbyggnad)