Besök oss

Museets lokaler är belägna i Helsingfors universitets huvudbyggnad, alldeles i stadens kärncentrum. Byggnadens adress är Fabiansgatan 33. Utställningen har gratis inträde.

Vi tar coronavirussituation till hänsyn i vår verksamhet

Säkerheten tas i särskilt beaktande. Städningsmängden har ökats och det finns handsprit i museet. Vänligen kom bara om du är frisk, håll ett avstånd på minst 1,5 meter till andra besökare och kom ihåg med god handhygien – tack!
Vi rekommenderar starkt användning av ansiktsskydd. Vi säljer ansiktsskydd vid museets info för 2 € / st.