Besök oss

Museets lokaler är belägna i Helsingfors universitets huvudbyggnad, alldeles i stadens kärncentrum. Byggnadens adress är Fabiansgatan 33. Utställningen har gratis inträde.