Besök oss

Museets lokaler är belägna i Helsingfors universitets huvudbyggnad, alldeles i stadens kärncentrum invid Senatstorget och i närheten av Domkyrkan. När man besöker utställningen ”Tankens kraft” är det mest praktiskt att använda den västra ingången (Fabiansgatan 33). Utställningen har gratis inträde.