Besök oss

Museets lokaler är belägna i Helsingfors universitets huvudbyggnad, alldeles i stadens kärncentrum. Byggnadens adress är Fabiansgatan 33. Utställningen har gratis inträde.

TILLKÄNNAGIVANDE: Helsingfors universitet har utlyst undantagssituation 12.3.2020 på grund av situationen med koronavirus. Till följd av situationen med koronavirus är Universitetsmuseéts huvudutställning stängt tills vidare. Guidningar i våret har ställts in och vi tar inte emot beställningar för guidade turer för närvarande.