Besök oss

Museets lokaler är belägna i Helsingfors universitets huvudbyggnad, alldeles i stadens kärncentrum. Byggnadens adress är Fabiansgatan 33. Utställningen har gratis inträde.

Universitetsmuseets huvudutställning Tankens kraft är tillfälligt stängd, men öppnas den 17.8.2020 kl. 12.00. Läs mer om vår tillkännagivande.