Coronavirusläget vid biblioteket
Förändringar i tjänster under coronavirusläget. Sidan uppdaterades senast 25.4.

Alla användare av biblioteket ska följa de undantagsinstruktioner som finns i biblioteket. Varje kund ansvarar själv för att hon/han följer säkerhetsinstruktionerna i alla bibliotekets lokaler. 

Biblioteksenheterna och lärocentren är öppna normalt. 

Kortare öppettider för sommarsäsongen börjar

 • 23.5 i campusbiblioteket i Mejlans
 • 30.5 i campusbiblioteket i Gumtäkt
 • 6.6 i lärocentret Minerva
 • 23.6 i Kajsahuset och Aleksandria.
 • Håll tillräckligt avstånd från andra kunder och personal.
 • Ta hand om hand- och hosthygienen.
 • Besök biblioteket bara om du är frisk.
 • Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den.
  • Rengöringsdukar får du från bibliotekets kundtjänst eller vaktmästarna.
 • Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt.
  • Använd munskydd enligt eget övervägande med tanke på din hälsa och säkerhet särskilt om du hör till en riskgrupp. 

Utlåning, återlämning och reservationsavhämtning fungerar som självbetjäning.

 • Du kan hämta böcker från hyllorna själv och låna dem vid låneautomaten. 
 • Du kan returnera böcker med återlämningsautomatet eller med återlämningsfacket.
 • Reservationer kan avhämtas som vanligt som självbetjäning.

Referensmaterial som inte är tillgängligt för hemlån kan du läsa på biblioteket.

 • Du kan beställa pro gradur och annat material från magasinet via Helka.

Grupparbetsrum och rum för forskare är i huvudsak tillgängliga normalt. HU studenter och personal kan reservera rum i Office365-kalendern.

Bibliotekets läs- och arbetsutrymmen samt träffpunkter på alla campus kan användas för att delta i distansföreläsningar.

 • Läsplatserna och arbetsutrymmena hör huvudsakligen till bibliotekets gemensamma, orangea zon, där tystlåtna samtal är tillåtna.
 • Du kan följa föreläsningar från datorn med hörlurar och delta i distansundervisning genom att diskutera.
 • Datasalarna är också tillgängliga och är väl lämpade för att följa distansundervisningen.
 • I Mejlans är bibliotekslokalerna på andra våningen huvudsakligen reserverade för tyst arbete.  I första våningens lokaler är det tillåtet att diskutera och delta i distansföreläsningar.
 • Den första våningen i det renoverade campusbiblioteket i Vik är ett livligt entréplan där du kan sköta ärenden och delta i distansföreläsningar.
 • Campusbiblioteket i Gumtäkt har ett separat rum för att följa distansföreläsningar.

Låne- och returautomaterna samt bibliotekskioskerna står till förfogande. 

 • Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den.
 • Rengöringsdukar får du från bibliotekets kundtjänst.

Multifunktionsskrivarna fungerar med ett personligt id-kort.

 • Du kan använda dem för att kopiera, skanna och skriva ut om du har Helsingfors universitets användarnamn. 
 • Om du inte har Helsingfors universitets användarnamn kan du använda tjänsten Print in City för att kopiera och skanna.
 • Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den.
 • Rengöringsdukar får du från bibliotekets kundtjänst.

Förfallodagarna i Helka-databasen har flyttats fram under undantagsperioden 2020-2021. Biblioteket kommer gradvis att övergå till normala förfallodagsregler under mars och april 2022.

 • Biblioteket skickar förfallopåminnelser tre dagar före förfallodagen, på förfallodagen och omedelbart efter förfallodagen.
 • Du kan se förfallodagarna för dina lån i din kundinformation i Helka och du kan själv förnya dina lån.
 • Du kan inte förnya om boken är reserverad eller du har låneförbud.
 • I uppgifterna om lånet ser du maxtid för ditt lån, det vill säga till och med vilken dag du kan förnya lånet. När förnyelsetaket kommer emot måste boken returneras till biblioteket.

In­driv­ning­en un­der un­dan­tags­si­tu­a­tio­nen

Bibliotekets uppmaning om att returnera förfallna lån går ut som vanligt under undantagssituationen, också den andra påminnelsen, där vi varnar om indrivning.

 • Indrivningen var på uppehåll 2020 på grund av undantagssituationen, men den kommer att återupptas i år.
 • Indrivningen av förfallna lån under 2020 börjar i februari 2021.
 • Om det finns osäkerhet om lån eller betalningar, vänligen kontakta serviceadressen hulib-selvitykset@helsinki.fi