Coronavirusläget vid biblioteket
Förändringar i tjänster under coronavirusläget. Uppdaterat 25.11.2021.

Alla användare av biblioteket ska följa de undantagsinstruktioner som finns i biblioteket. Genom att ta hand om dig själv tar du också hand om andra.

Varje kund ansvarar själv för att hon/han följer säkerhetsinstruktionerna i alla bibliotekets lokaler. 

 • Du ska alltid använda munskydd i bibliotekets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen. Munskydd får du från vaktmästarna. Biblioteket har också ansiktsmasker till salu.
 • Håll tillräckligt avstånd från andra kunder och personal.
 • Ta hand om hand- och hosthygienen.
 • Besök biblioteket bara om du är frisk.
 • Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den. Rengöringsdukar får du från bibliotekets kundtjänst eller vaktmästarna.

Utlåning, återlämning och reservationsavhämtning fungerar som självbetjäning.

 • Du kan hämta böcker från hyllorna själv och låna dem vid låneautomaten. 
 • Du kan returnera böcker med återlämningsautomatet eller med återlämningsfacket.
 • Reservationer kan avhämtas som vanligt som självbetjäning.

Referensmaterial som inte är tillgängligt för hemlån kan du läsa på biblioteket.

 • Du kan beställa pro gradur och annat material från magasinet via Helka.

Munskydd ska användas i alla bibliotekets lokaler där man inte är ensam.

 • Munskydd får du från vaktmästarna. 
 • Biblioteket har också ansiktsmasker till salu.

Något över hälften av läs- och arbetsplatserna är i bruk.

 • Platser för säkerhetsavstånd är markerade.
 • Varje kund måste se till att säkerhetsavstånd följs tillräckligt.

Grupparbetsrum och rum för forskare är i huvudsak tillgängliga normalt. HU studenter och personal kan reservera rum i Office365-kalendern.

 • Några av Aleksandrias grupparbetsrum är tillfälligt reserverat för universitetets bruk.
 • Du kommer att se en aktuell bokningssituation från grupparbetsrums Office365-kalendrar. 

Bibliotekets läs- och arbetsutrymmen på alla campus kan användas för att delta i distansföreläsningar.

 • Läsplatserna och arbetsutrymmena hör huvudsakligen till bibliotekets gemensamma, orangea zon, där tystlåtna samtal är tillåtna.
 • Du kan följa föreläsningar från datorn med hörlurar och delta i distansundervisning genom att diskutera.
 • Datasalarna är också tillgängliga och är väl lämpade för att följa distansundervisningen.
 • I Mejlans är bibliotekslokalerna på andra våningen huvudsakligen reserverade för tyst arbete.  I första våningens lokaler är det tillåtet att diskutera och delta i distansföreläsningar.
 • Den första våningen i det renoverade campusbiblioteket i Vik är ett livligt entréplan där du kan sköta ärenden och delta i distansföreläsningar.

Låne- och returautomaterna samt bibliotekskioskerna står till förfogande. 

 • Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den.
 • Rengöringsdukar får du från bibliotekets kundtjänst.

Multifunktionsskrivarna fungerar med ett personligt id-kort.

 • Du kan använda dem för att kopiera, skanna och skriva ut om du har Helsingfors universitets användarnamn. 
 • Om du inte har Helsingfors universitets användarnamn kan du använda tjänsten Print in City för att kopiera och skanna.
 • Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den.
 • Rengöringsdukar får du från bibliotekets kundtjänst.

Förfallodagarna i Helka-databasen är flyttade fram under undantagsperioden.

 • Du kan se förfallodagarna för dina lån i din kundinformation i Helka och du kan själv förnya dina lån.
 • Du kan inte förnya om boken är reserverad eller du har låneförbud.
 • I uppgifterna om lånet ser du maxtid för ditt lån, det vill säga till och med vilken dag du kan förnya lånet. När förnyelsetaket kommer emot måste boken returneras till biblioteket.

In­driv­ning­en un­der un­dan­tags­si­tu­a­tio­nen

Bibliotekets uppmaning om att returnera förfallna lån går ut som vanligt under undantagssituationen, också den andra påminnelsen, där vi varnar om indrivning.

 • Indrivningen var på uppehåll 2020 på grund av undantagssituationen, men den kommer att återupptas i år.
 • Indrivningen av förfallna lån under 2020 börjar i februari 2021.
 • Om det finns osäkerhet om lån eller betalningar, vänligen kontakta serviceadressen hulib-selvitykset@helsinki.fi