Kontaktuppgifter för ansvarspersoner

Kimmo
Tuominen
överbibliotekarie
Helsingfors Universitets bibliotek

Pälvi
Kaiponen
servicedirektör
Helsingfors Universitets bibliotek

Vikarie för överbibliotekarien, Forskningtjänster 

Marja
Hirn
servicedirektör
Helsingfors Universitets bibliotek

Informationtillgänglighet

Kirsi
Mäenpää
servicedirektör
Helsingfors Universitets bibliotek
Vetenskapsgren Litteraturforskning

Lärandettjänster

Iiris
Karppinen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Huvudbiblioteket i Kajsahuset, campusbiblioteket i Vik

 

Katja
Kunttu
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Huvudbiblioteket i Kajsahuset, campusbiblioteket i Gumtäkt

 

SL
Sakari
Lipkin
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Campusbiblioteket i Mejlans

 

Ut­bild­ning i in­for­ma­tions­sök­ning och in­for­ma­tions­kom­pe­tens 

Resurser och samlingar

Elina
Kähö
servicechef
Helsingfors Universitets bibliotek

MV
Mari
Viljanen
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Campusbiblioteket i Gumtäkt

PN
Pirkko-Liisa
Nurminen
bibliotekarie
Helsingfors Universitets bibliotek

Campusbiblioteket i Mejlans

Inköpsförslag

Urvalet av kursböcker 

Fjärrlån

E-biblioteksrespons och rådgivning

Metadatatjänster

MK
Maria
Kovero
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Applikationer ock datasystem

Altmetrik

Bibliometrik, citeringsanalys

Användarstöd för forskningsdatasystemet

E-post: tuhat-info@helsinki.fi
Telefonnummer: 02941 22000

Användarstöd för Open Access

Stöd för forskningsdatahantering

E-post: datasupport@helsinki.fi
Telefonnummer: 02941 23000

MM
Marja
Moisio
informationsspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Teamledare, kontaktperson: Öppen vetenskap, forskningsdata

Kontaktbibliotekarier

Tiina
Äärilä
ledande informationspecialist
Helsingfors Universitets bibliotek

Teamledare, kontaktperson: Kontaktbibliotekarier