Pop-up Biblioteket har cirka 100 läsplatser och några grupparbetsrum. Planeringen av lokalerna har gjorts i samarbete med Helsingfors stadsbibliotek.

Campusbibliotekets samlingar och grupparbetsrum finns på fjärde våningen. Det finns ett självstudierum på femte våningen som är lämpligt för tyst arbete.

Pop-up Biblioteket är öppet mån-fre 8-18. Ingången är vid Viksbågen 11 B.

Kolla in Pop-up Bibliotekets våningskarta (pdf) →

Tjänster och verksamhet i bibliotekets lokaler under coronapandemin

 • Du kan hämta böcker från hyllorna själv och låna dem vid låneautomaten.
 • Du kan returnera böcker med återlämningsautomatet.
 • Reservationer kan avhämtas som vanligt som självbetjäning.
 • Cirka hälften av läs- och arbetsplatserna samt kunddatorerna används. Platser för säkerhetsavstånd är markerade.
 • I grupparbetsområden och tysta arbetsrum måste användarna se till att säkerhetsavstånd följs tillräckligt.

Läsesalen har stängt i sluten av maj 2020. Som sådan kommer läsesalen inte att användas ens efter renoveringen av Infocenter. 

Om du fortfarande har ett nyckelkort till läsesalen kan du återlämna det till campusbibliotekets kundtjänst. Efter att du har fyllt i fakturaformuläret vid kundtjänstdisken kommer biblioteket att återbetala depositionen till ditt konto.

Campusbibliotekets klassificerade boksamlingar har omplacerats tätare på ett enhetligt område på fjärde våningen. På fjärde våningen finns också serier, tidskrifter och kursböcker. En del av tidskrifterna samt examensarbeten och campusbibliotekets specialsamling har flyttats till Kajsahuset.

Placering för allt material finns i Helka-databasen.

I campusbiblioteket i Vik (i Pop-up Bibliotek) finns grupparbetsrum på fjärde våningen. Några av grupparbetsrummen kan bokas i O365-kalendern, andra kan användas utan bokning.

Utrustning i grupparbetsrummen (max. 4–12 personer): I varje rum finns en stationär dator och projektorduk. Inloggning på datorn sker med Helsingfors universitets användarnamn. Du kan ansluta din egen bärbara dator med VGA eller HDMI.

Om du behöver en videoprojektor kan du låna en i kundtjänsten med ditt bibliotekskort. Du kan boka en videoprojektor i förväg i Office 365-kalendern.

Grupparbetsrummen i O365-kalendern: Infokeskus, Library Group Study Room 412 och 414.

Kontakta biblioteket i första hand via telefon. Observera att vår kundtjänst är hårt ansatt under undantagsperioden och svarstiden kan därför vara längre än vanligt.

Bibliotekets kunddiskar betjänar vanligtvis normalt på alla campus.

Kundtjänsttelefonen på Kajsahuset på 02941 23920 har öppet mån-fre kl. 8-20.

Telefontjänsten på campusbiblioteken är öppna under kunddiskarnas öppettider. Vid andra tillfällen dirigeras samtal till huvudbiblioteket.

 • Gumtäkt 02941 50881
 • Mejlans 02941 26643
 • Vik 02941 58040

Kundförfrågningar, tjänstebegäranden och synpunkter kan också skickas via en e-blankett eller e-post.

Chatten på bibliotekets webbplats betjänar kunderna främst i frågor gällande användningen av elektroniskt material. 

Bibliotekspersonalen arbetar i huvudsak på distans. Du kommer i kontakt med bibliotekets experter via de vanliga serviceadresserna. Se kontaktuppgifterna på bibliotekets webbplats →

Studenter och personal vid Helsingfors universitet

Aktivera din kundinformation i Helka-databasen genom att logga in med ditt Helsingfors universitets användarnamn. Bibliotekskortet kan hämtas från bibliotekets kundservice tidigast nästa arbetsdag efter aktiveringen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundservicetimmarna. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån och vid behov också betala förseningsavgifter i Helkadatabasen. I din kundinformation i Helka kan du också ställa in en PIN-kod som du behöver på bibliotekets utlåningsautomat.

Universitetsmedlemmar behöver inte meddela förändrade kontaktuppgifter till biblioteket, utan uppgifterna kommer automatiskt från universitetets system.

Andra kunder (inga  Helsing­fors universitets användaruppgifter)

Beställa ett bibliotekskort med e-blankett. Kortet kan avhämtas tre vardagar efter beställningen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundtjänstens öppettider. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.

Du kan också få ett Helka-kort genom att besöka bibliotekets kundtjänst.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån, uppdatera dina kunduppgifter i Helkadatabasen och vid behov också betala förseningsavgifter. För att använda bibliotekets utlåningsautomat behöver du en PIN-kod, som du måste ställa in på ditt kundkonto i Helka-databasen. Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.

 • Förflyttningen av samlingar i Campusbiblioteket i Vik pågår sedan hösten 2019. Läs nyheten här.
 • 24h-läsesalen i Vik stängs i maj 2020. Kom ihåg att returnera ditt nyckelkort i vår! Läs nyheten här.
 • Samlingarna centraliseras på fjärde våningen i Campusbiblioteket i Vik. Läs nyheten här.
 • Tidskrifterna, examensarbeten och campusbibliotekets specialsamling har flyttats från Vik till Kajsahuset. Läs nyheten här.
 • Campusbiblioteket i Vik har öppet t.o.m. tisdag 17.3.2020.
 • Viks böcker som långtidslån fr.o.m 30.4.2020. Läs nyheten här.
 • Stadsbiblioteket öppnar sina tjänster i Viks Pop-up Bibliotek i juni 2020.
 • Campusbibliotekets tjänster öppnas i Pop-up Biblioteket på infocentrets fjärde våning 17.8.2020.
 • Campusbibliotekets nya, egentliga lokaler öppnar i Infocenter Korona på 1:a–3:e våningen tidigast i slutet av sommaren 2021.

Bibliotekets ombyggnad ingår i en total förnyelse av Infocenter Korona, och är en del av ett mera omfattande reparations- och ombyggnadsprojekt vid Helsingfors universitet. Ombyggnaden av infocentret görs i två faser:

 • I den första fasen, mellan sommaren 2020 och sommaren 2021, renoveras 1:a–3:e våningen.
 • I den andra fasen, mellan sommaren 2021 och sommaren 2022, renoveras 4:e–5:e våningen.

Helsingfors universitets bibliotek har som mål att skapa en mångsidig och flexibel lärandemiljö i samarbete med Helsingfors stadsbibliotek. Campusbibliotekets nya lokaler öppnar i Infocenter Korona på 1:a–3:e våningen tidigast i slutet av sommaren 2021.

 • Antalet läsplatser förblir detsamma som tidigare, cirka 270.
 • Antalet grupparbetsrum och tysta studierum förblir detsamma som tidigare och grupparbetsrummens utrustning förnyas.
 • Låne- och återlämningspunkterna för böcker kommer att förnyas.
 • E-material kommer att göras mera synligt i lärandemiljön.
 • Tryckt material organiseras tydligt på 1:a–3:e våningen i Infocenter Korona.